Slunce ve Vodnáři

19.01.2023

20.1. v 9h30 vstupuje Slunce do vzdušného znamení Vodnáře. Vodnář má schopnost nahlédnout na život (veřejný i soukromý) z nadhledu a vnímat tak souvislosti i struktury života. Skrze Slunce ve Vodnáři k nám mohou proudit nové impulsy a vize, které můžeme po celý rok realizovat ve hmotě (Uran, vládce Vodnáře se nachází ve znamení Býka). Nyní se můžeme na svůj život podívat z jiné perspektivy než obvykle, z nového úhlu pohledu. Vodnář nás učí odpoutat se od starých struktur bytí, být svobodný a volný.

Mezi dva hlavní zájmy Vodnáře patří svoboda a rovnost. Spolu s dalším vzdušným znamením, Váhami, se Vodnář zaobírá čestností. Kozorohem tolik milovaná třídní struktura zcela zřetelně nevede k Vodnářově ideálu, kterým je svoboda a rovnost pro všechny. Ideální Vodnář věří, že každý je jedinečný svým vlastním, originálním způsobem. Vodnář nemarní čas uctíváním hrdinů a celebrita na něj udělá mnohem menší dojem než na ostatní. V zásadě se mu příčí hierarchie a privilegovanost. Podobně jako ostatní vzdušná znamení (Váhy a Blíženci) je Vodnářovou vlastností zvědavost. Přesněji by bylo možné nazvat to "nezaujatým zájmem". Toto znamení je charakteristické svým objektivním a nezaujatým postojem.. Vodnář je rovněž známý tím, že je racionální, humánní a logický.

Typický Vodnář má talent chápat úhel pohledu každého člověka, ale rozhodně se nepřetrhne, aby vás podporoval v případě, kdy má pocit, že vaše pozice není zcela pravdivá. Stereotypní Vodnář nevěří myšlence , že krev je hustší než voda. Vodnář nevěří na princip, tento typ lidí má navíc sociální cítění. Vodnářský ideál nahrazuje povinnost tezí, že jak vztahy, tak organizace by měly být založené na dobrovolnosti a spolupráci mezi jednotlivci. Zabývání se pravdou vede k nedostatku taktu, k přímočarosti a nutkání být upřímný. Snad by zde bylo možné použít výraz autenticita, neboť autentický je "ten, kdo jedná nezávisle".

Vodnář říká to co si myslí, a myslí si to, co říká, nebo alespoň takový chce být. Pro toto znamení je charakteristické přesvědčení. V říši astrologie slunečních znamení má Vodnář často nálepku chladného a odměřeného, což může ve skutečnosti mít více co do činění s jeho touhou být upřímný. Typický Vodnář se zajímá o lidi a jejich motivace a zabývá se lidstvem jako celkem. Vrhnete-li typického Vodnáře do jakékoli společenské situace, bude velmi přátelský a otevřený a patrně zaujatý. Vodnář je nejspíš nejpřátelštějším znamením celého zvěrokruhu. I přesto se mu na hlubší osobní rovině nebude líbit moc lidí, natož aby se s někým bratříčkoval. A tak lidé, kteří považují Vodnáře za chladného, si jen právě nepovšimli že byli odmítnuti. Typický Vodnář sám sebe považuje za upřímného a pravdivého člověka, který nepředstírá, že vás má rád, když tomu tak není, a nepouští se do vztahů, o nichž ví, že se jim nechce věnovat. I přes vše, co zde bylo řečeno je Vodnář vzdušné znamení a potřebuje lidi. Rodinu ne, přátele ano. Člověk, který prohlásil, že si nemůžete vybrat svou rodinu, ale své přátele ano, byl pravděpodobně Vodnář. Společnost a přátelství- mít kamaráda a spřízněnou duši - je pro Vodnáře naprosto nezbytné. I přesto že se Vodnář ke každému chová přátelsky, nesblíží se jen tak s někým. Je totiž na jednu stranu nejtolerantnějším a na druhou stranu tím nejméně tolerantním znamením celého zvěrokruhu. Intelektuálně bude Vodnář stoprocentně na straně každé živé bytosti, emocionálně však bude odmítat velkou většinu lidské rasy.

Vodnářský typ člověka odmítá lidi z rozličných důvodů, avšak neupřímnost, snobství, triviální konverzace a to, co si vykládá jako úzkoprsost, bude figurovat na vrcholu seznamu "toho co nemusí".

Vodnář je oprávněně pověstný svou neortodoxností a nekonvenčností, ale ti, v nichž toto znamení silně vibruje, bývají jen vzácně radikálové a revolucionáři, pokud ovšem v jejich horoskopu výrazně nefiguruje Uran. Tento typ lidí sám o sobě vůbec neprahne po změně a bývá často velmi mírné povahy, ač extrovertnější z nich mohou dominovat a být neústupní. Jsou-li ovšem introverti obvykle mírní, dokáží být často stejně umínění a tvářit se jako vševědové podobně jako jejich extrovertnější bratři
Vodnáři jsou svéhlaví a mají výrazně nezávislého ducha. Zcela typicky si od nikoho nenechají radit, co si mají myslet nebo říkat. Člověk s obsazeným tímto znamením bude trvat na svobodě utvořit si na vše vlastní názor. Může ho zajímat co si myslí ostatní, avšak k vlastním úsudkům dospívá nezávisle. Svůj životní styl si nezvolil proto, aby potěšil ostatní, nebo, vyjma období dospívání, aby v oblékání ustupoval diktátu módy. Lpění na vlastních úsudcích a principech může působit dojmem, že je Vodnář arogantní a nadřazený, neboť žádnému cizímu úsudku nevěří ani z poloviny jako vlastnímu.

Vodnář je znamení spojené s technologií a vědou. Zčásti je tomu tak proto, že se zabývá pokrokem, jak jej sám chápe. Poskytnutí svobody lidem tím, že tupou práci svěříme robotům, nebo vymýcení nemocí mohou být dva příklady. (Realita je ovšem taková, že kvůli strojům lidé přicházejí o práci a že by raději vykonávali práci monotónní než žádnou, o "robotizaci" lidí ani nemluvě, stejně jako to, že co se jeví jako vyléčení nemoci bývá ve skutečnosti pouhé potlačení jejích příznaků).

Osobní planety ve Vodnáři mají tendenci fungovat spíše neortodoxně, atypicky, nezávisle a nekonvenčně. Člověk má sklon kráčet svou vlastní cestou bez ohledu na mínění zbytku společnosti.

Znamení Vodnáře na hrotu astrologického domu: v aktivitách spojených s tímto domem budou obvykle silně fungovat přátelé. Např. na hrotu sedmého domu, se z přátel mohou stát životní partneři a naopak, zatímco třetí dům tíhne ke "korespondenčnímu" přátelství.

Vodnář je poslední ze čtyř silných, neústupných fixních znamení ( fixní nebo-li pevná znamení jsou: Býk, Lev, Štír a Vodnář). Symbolicky to je ideální člověk, umělecky často zobrazovaný jako anděl, nesmrtelný posel božích zpráv lidstvu, dokonalá bytost, jež se osvobodila z hranic času a prostoru (dráhy Saturna a Jupitera), takže se může pohybovat mezi nebesy a zemí za svými vznešenými záměry. Andělé nás inspirují, vedou, ochraňují, radí nám a občas se nás snaží přesvědčit, abychom udělali tu pravou věc.

Vodnář je znamení vzdušné a jako takové má na počátku své životní cesty k životu a rozhodování mentální přístup. Během života se učí (aby mohl vůbec fungovat v partnerském vztahu) mysl (vzduch) posunout k srdci (vodní pocity). Vodnáři vládne mentální planeta Uran. Před objevením Urana vládl Vodnáři racionální, systematický Saturn.

Vodnář a Ryby jsou dvě z nejaltruističtějších znamení zvěrokruhu. Člověk, který má ve svém osobním horoskopu hodně planet v těchto znameních, hledá svatý grál, pohár blaženosti. Hledá ne pro sebe, ne z osobních, sobeckých motivů. Chce zažít pocit své vlastní nesmrtelnosti, setkat se s vlastní duší a s božstvím, zpravidla však vnímá sám sebe jako zprostředkovatele, jehož hlavní motivací je nalézt pohár a pro nás ostatní z něj svlažit vyprahlou zemi, oživit nás, vést nás na naší cestě k vnitřnímu království
Vodnář se ze společnosti obvykle nestahuje na dlouhou dobu, protože je extrovertnější než Ryby, je více vázaný přátelstvím, vzájemnými společenskými vztahy a svými aktivitami 11.domu (Vodnář je přirozený vládce 11.domu) jako je například dobrovolná činnost v různých společenstvích. Jeho rodiče se často ptají kdy už jejich potomek najde své místo v životě - kdy se přestane předvádět nebo ztvárňovat nějaké role, kdy přestane rebelovat a připojí se konečně ke zbytku nás ostatních zde na zemi. Otázky, které kladou rodiče Vodnářů, jsou: "Proč je to takový rebelant? Budu mít vůbec kdy vnoučata? Najde někdy v procesu hledání sebe sama vhodnou práci nebo profesi? Proč je tak neklidný a roztěkaný? Proč se pořád ptá "proč"? Ostatní prostě akceptují život takový jaký je. Není to u něj jen útěk před zodpovědností?"

V řecké mytologii symbolizuje uran (vládce Vodnáře) doslovně nebesa - oblohu nad hlavou - neosobní sílu přírody. Jeho žena Gaia, Matka země, vyrovnává jeho vzdušnou podstatu a uzemňuje ho v realitě. Uranský Vodnář směřuje vysoko vzhůru, k nebi, a pokud nemá v osobním horoskopu dostatek planet v zemském živlu, Kozoroha na Ascendentu nebo silného Saturna, mívá sklony k utopismu. Chce žít spontánně tady a teď a často vyjadřuje pohrdání k nízké, opovrženíhodné rutině všedního světa s jeho vyváženým rozpočtem a penzijními fondy. Uranský Vodnář, a zvláště ten, jež má v horoskopu hodně planet ve vzdušném živlu, se bude ptát: "Proč bych si měl zakládat na tak nudné a monotónní práci? Proč se mám oženit a převzít všechnu tu odpovědnost- hypotéky, dluhy, účty na dětskou ortodoncii, splátky školného?" Lidé s Uranem v rohovém domě (v prvním, čtvrtém, sedmém nebo desátém domě) také někdy kladou takovéto otázky. Do zemské roviny spadá svět Jupiteru a Saturna, svět, v němž fungujeme v prostoru a čase, ale Vodnáři jsou jakoby trans-saturnské duše obývající prostory za oběžnou dráhou Jupitera a Saturna, andělé, kteří sem zašli na skok na návštěvu z nějakého vodnářského ráje, z uranských nebes prostírajících se za Saturnovou branou.

Děti narozené se Sluncem nebo Ascendentem ve znamení Vodnáře potřebují jako fixní osobnosti nějakým způsobem naučit svou rebelantskou povahu kompromisu, podvolit se pravidlům a zákonitostem pozemského světa, aby v něm mohly existovat a přežít. Pokud toho nejsou schopny, budou mít potíže, až nás ostatní budou chtít dovést ke svému nádhernému grálu.

Jak člověk naváže s odbojným andělem kontakt, jak se mu přiblíží? Vodnáře pochopíme snáze, jakmile porozumíme tomu, jak je pro toto znamení obtížné integrovat oba dva světské vládce, Saturna a Urana. Jsou to dvě naprosto odlišné energie- Saturn jako hranice a struktura a Uran se svými elektrickými impulsy, nevratně ničící staré, tlící struktury, které je potřeba nahradit novými. Život Vodnářů vypadá jako neustálý proces likvidace starých modelů a odhazování starých koncepcí, jako řada za sebou jdoucích nových startů.
Pokud jsou v horoskopu osoby se Sluncem nebo Ascendentem ve Vodnáři obě planety stejně silné, může svým způsobem obvyklé Saturnovo otálení Urana podporovat. Perfekcionistická povaha Saturna se staví k zodpovědnosti velmi vážně a zvláště v rohovém domě ( první, čtvrtý, sedmý a desátý dům) se velmi často zdržuje nad svými závazky, čímž poskytuje Uranovi čas prožívat život a klást jeho věčnou otázku "proč"- která je, ústřední otázkou v hledání grálu. Když totiž v příběhu grálu hledající zapomene položit v pravý čas pravou otázku, vede to ke strašlivým důsledkům. Dle Vodnářů život spočívá v kladení správných otázek.
Pro Vodnáře je životně důležité vybrat si správné rádce a společníky. Konkrétně děti Vodnáři se chtějí přátelit s každým a obvykle při volbě svých kamarádů příliš nerozlišují. Když přijdou léta dospívání, vliv jejich vrstevníků a oblíbenost v kolektivu se v jejich životě stanou ze všeho nejdůležitější. A může se proti své přirozenosti snažit jít s davem.

Saturn, princip kosmického řádu, povinnosti a omezení, poslušnosti ke kolektivním normám, otec času, symbol autority, byl po staletí jediným světským vládcem znamení Vodnáře. Když sledujeme dokonce i radikálního uranského Vodnáře, vidíme i dnes, že jakmile se přiblíží jeho saturnská revoluce (ve věku 29 až 30 let), jakoby v nevědomí zaslechl volání či ucítil přitažlivou sílu Saturn, svého druhého vládce , začíná uvažovat v pojmech měl bych a neměl bych, přemýšlí nad otázkami majetku (Saturn), o svých povinnostech a závazcích vůči společnosti a o tom, co si o něm myslí jednotliví členové rodiny.

Může se ovšem zrovna tak stát, že Vodnář jež je pod vlivem silného Saturna jež zažívá ve věku 29 let také posun energie, protože v tomto věku se tranzitující Uran dostává do trigonu s nativním Uranem a posílí tak spojení mladého člověka s Uranem, vládcem Nového věku. A donedávna klidný, vyrovnaný saturnský Vodnář, opouští svou úzce specializovanou profesi nebo postgraduální studium a vrhá se do nějaké oblasti New Age, jež určitě není tak lukrativní. Nebo se začne stýkat s novými neobvyklými přáteli, s lidmi, kteří jsou sice pokrokoví a průkopničtí, ale líní.

Pokud je člověk silný Saturnský Vodnář, jakmile přijde do věku uranské opozice (42 až 45 let) spojí ho prostřednictvím náhlých změn ve vnějším světě Uran, vládce Nového věku s jeho nativním Uranem - a s tématy jako jsou svoboda a originalita.

Z mytologie se dozvídáme že Kronos, syn Urana, vzal ostrý pazourek a odřezal svému otci pohlavní úd, jeho životadárný orgán, a vhodil ho do moře. Falus pochopitelně symbolizuje reproduktivní kreativitu, avšak ještě více symbolizuje moc. Být neočekávaně a náhle odříznut od zdroje své moci, vyděděn, odvržen kolektivem nebo odtržen od spolehlivých přátel, to je téma, které se stále opakuje v životech osob se Sluncem nebo Ascendentem ve Vodnáři, se silnou pozicí Urana v domě - jako je pozice na Ascendentu (náhlá ztráta osobní moci ve skupině), ve čtvrtém nebo sedmém domě (osobu odstaví rodiče, děti nebo partner) nebo v desátém domě (náhlé propuštění ze zaměstnání).

Náš první dojem možná je: "No tak co, když má Vodnář tak rád svobodu, když je tak nezávislý, proč by mu to mělo vadit? Proč je pro něj oddělení tak bolestné?" Existují dva důvody, proč je Vodnář tak zranitelný. Za prvé jako fixní znamení si Vodnář váží velmi hluboce věrnosti, oddanosti, důvěry a velmi o ně stojí. Za druhé, díky svému spojení s archetypem přátelství (11.dům jemuž Vodnář vládne) se identifikuje s těmi, kdo sdílejí jeho ideály. Ne se staromódním, tradicionalistickým kolektivem nebo svou původní rodinou (jak by to bylo v případě předchozího znamení a jeho vládce Kozoroha/Saturn) , ale s přáteli a rodinou, jež si sám vybere, s lidmi, kteří sdílejí jeho jedinečné životní názory a vize Nového věku.

Gaia Velká matka sama dala Kronovi ostrý pazourek a svolení použít ho proti Uranovi. Intuitivní funkce (nebo funkce cítění) dovolila bolestný, krvavý a krutý čin. Racionální mysl, nafouknutá strana Merkura povýšeného ve Vodnáři, se s tím snažila vypořádat, ale neúspěšně, protože intuitivní funkce (božská matka) není logická, a byla to ona, kdo vedl Kronovi ruku. Všechno, co k tomu lze říci, je jen- buďte bdělí, příležitost přichází.

Esoterickým vládcem znamení Vodnáře je Jupiter (příležitost). V pozadí drsného, bolestivého, krutého úderu přítele (partnera, šéfa -aktérů jakékoli nečekané a šokující životní změny ) stojí bohové. Už dál nesmíš být členkou starého vedení (žena jež byla nečekaně propuštěna z vysoké vedoucí funkce), avšak můžeš spojením svobody a univerzálnosti, Urana a Jupitera stvořit vlastní jedinečnou humanitární společenskou práci, která možná bude co do možností a pole působnosti stát výš než předchozí zaměstnání. Ze spojení Jupitera s Uranem (esoterického a světského vládce Vodnáře) se rodí nové obzory, nová práce v nové epoše. Šok ze zrady přítele ve světě jeho ideálů zasáhne Vodnáře obvykle velmi tvrdě. "Tak netolerantní chování bych čekal možná ze strany starého striktního náboženství, ve kterém jsem vyrůstal, ale ne od svých přátel o nichž jsem si myslel , že spolu sdílíme nějaké ideály....(setkat se s nesnášenlivostí např.v centrech celostní medicíny nebo na půdě filosofie Nového věku)" "To prostě nedokážu pochopit". Člověku se to může zdát paradoxní, dokud si ovšem neuvědomí, že lidé, dokonce i v prostředí "duchovna" jsou pořád jen lidé a mají své lidské slabosti.

Tranzitující Uran, který nás zasáhne náhle a nečekaně svým elektrickým šokem, má pravděpodobně rychle přitáhnout naši pozornost. Neměli bychom však zůstat staženi do sebe a ptát se Boha jako ukňourané dítě "Proč já?" Co jsem udělal, čím jsem si něco takového zasloužil?" Důležité je odhlédnout od samotného problému a zůstat ostražití a bdělí k novým příležitostem. Když nás uranská změna probudí, obvykle se nová příležitost objeví stejně náhle, jak se změnila stará situace.

Osobnosti s osobními planetami (Merkur, Venuše, Mars) ve znamení Vodnáře, se Sluncem či Lunou nebo Ascendentem ve Vodnáři mají často nevědomý strach se vším co je spojeno s city a emocemi, s hlubokou intimitou. Mají podvědomý strach že tak přijdou o svou nezávislost, svobodu a nadhled. Mohou žít pouze mentální částí osobnosti a tu emocionální potlačovat. Když se Vodnář naučí rozvíjet své srdce ladí se tak na své city a emoce. Díky integraci své ženské stránky osobnosti se dostává o krok blíž k celistvosti.

Dalším krokem k Vodnářově celistvosti je odvaha překročit omezenou mysl. Cesta Vodnáře je cestou otázek "Proč", intelektuálních sporů, analýz a kategorizací věcí na černé a bílé. Nicméně nelze sjednotit duši s duchem dokud člověk nepřekročí své mentální hranice. Stejně jako oběžné dráhy Saturna a Jupitera, stojí mezi námi a naším prožitkem celistvosti a blaženosti, prožitkem nesmrtelnosti, života, lásky, energie, moudrosti a krásy-také mentální orbit Urana. Získat pro lidi ztracený ráj, to si žádá umění odevzdat se, důvěřovat, intuitivně se dotýkat toho, co je za hranicemi mentálního chápání uranských osob. Cesta Vodnáře do pozemského ráje je cestou sjednocování mužského a ženského principu, neboli myšlení a cítění, ke smíření duality.

Posun Urana (logiky a rozumu) k Neptunovi (extázi, rozšířenému vědomí) přináší možnost přestat klást otázky a odevzdat se svému rádci (Vyšší Já) a Absolutnu (Bohu, Vesmíru....) a uznání toho, že věci jež nelze vysvětlit logickým rozumem mohou být léčivé.

Neptun byl objeven v roce 1846, když vědci zpozorovali, že na Urana něco (Neptun) působí a způsobuje nepravidelnosti v jeho oběhu. Přitažlivost, jíž Neptuna působí na Urana, je velmi zajímavá. Znamená to, že mentální energie nevyzpytatelné, ale pronikavě bystré planety, Urana, je přitahována psychickou planetou, božstvem, které je odpradávna od keltského světa přes Řecko až po Orient spojováno s oceánem (nevědomím). Nejvíce vědomá, nejracionálnější energie, je přitahována Neptunem. Nicméně jedna z obou planety je altruistická (Uran) a druhá soucitná (Neptun), takže mezi nimi existuje vzájemnost
Neptun jakoby se snažil otevřít orbit Urana paranormálnímu a imaginativnímu světu, síle nevědomí.

Piktograf Ryb symbolizuje dva světy, sféru nebes naproti sféry Země, vzájemně spojené stříbrným vláknem. Psychická a racionální energie tak mohou ovlivňovat jedna druhou, mohou do sebe prosakovat pomocí spojovacího vlákna. Podíváte-li se na života a světový názor lidí, kteří mají v osobním horoskopu planety ve Vodnáři i v Rybách nebo aspekt obou těchto vnějších planet ke Slunci, Luně či Ascendentu, je možné, že si tohoto vlákna povšimnete. V takových případech máte před sebou nadpozemskou duši, která možná vůbec nerozumí starému světu a nechápe staré časy, ale žije produktivní život v Novém věku. Doufejme že most mezi věkem Ryb a Vodnáře přes který nyní přecházíme bude tohoto setkání svědkem. Kristovo jedenácté přikázání : "Miluj bližního jako sebe samého pro lásku boží" zastupuje most mezi těmito Věky.

Pro Urana je velice blahodárná pozice ve znamení Blíženců (do nichž vstoupí v roce 2026) a také ve 3.domě horoskopu narození - tito lidé mají vskutku originální mysl, jsou orientováni na budoucnost, zajímají se o alternativní, nekonvenční věci. Je to pro Urana objektivní, vědecké postavení. Mnoho lidí s takto umístěným Uranem pracuje na výzkumných a vědeckých projektech, provádějí výzkum v psychologii a věnují se pokrokovým vědním disciplínám. Negativním efektem zde může být neklid, netrpělivost a plýtvání energií. Další příznivou pozicí pro Urana je znamení Panny a umístění v 6.domě. Spojení Urana s Pannou, altruismu se službou je příznivé. Uran v 6. "světském" domě vnáší do sféry služby svého "génia". Mnoho lidí s Uranem v 6.domě pociťuje v auře nervózní napětí (zdravotní aspekt 6.domu), dokud nejsou schopni najít způsob praktického využití svého Urana v alternativním vzdělávání nebo léčení nebo najít službu, která poslouží jejich Uranu jako ventil.

Astrolog Věra Šourková

Zdroj: Archetypy zvěrokruhu-Jungiánské archetypy v praxi/ Kathleen Burt , Velká kniha astrologie, Sue Tompkinson)