Srpen z pohledu Numerologie

01.08.2022

Srpen je obdobím sklizně - nyní sklízíme výsledky svých aktivit, myšlenek, činů a jednání, které jsme "zasadili" na začátku roku.

Srpen je měsícem vyrovnávání, spravedlnosti, stanovování správné míry. Číslo 8 je velice citlivé na rovnováhu (je nazýváno karmickým číslem), proto každé porušení rovnováhy zřetelně a takřka okamžitě pocítíme. Máme však velkou šanci ve svém životě rovnováhu a harmonii konečně nastolit. To platí i pro oblast partnerských vztahů - nastolit rovnováhu, rozpustit bloky, poznat či nastavit hranice - a když zjistíme že vztah není funkční, že v něm nejsme schopni se nadále vyvíjet a růst, že nejsme ve vztahu svobodní - ukončit ho.
V srpnu je dobré žít intenzivně všemi úrovněmi svého bytí. Uspořádat své finanční záležitosti. Nastolit rovnováhu mezi svými pocity a svým jednáním, mezi odpočinkem a prací. Když něco slíbíme je třeba slib dodržet. Je třeba být zodpovědný ve všech oblastech života.

V tomto měsíci je také vhodné zbytečně nikam nespěchat - jak se říká "trpělivost růže přináší". Vše má své správné načasování.

Můžeme se hlouběji ponořit do osobního nevědomí a podívat se podrobněji na "vnitřní nastavení" ve vztahu k hojnosti a financím. Jaký postoj mám k této oblasti? Podle jakých "programů" žiji?

Další téma čísla 8 je téma "osobní moc" - cítím se jako "silná osobnost" nebo jako "bezmocný jedinec"? Nejsem si jistý/á sám sebou a tak druhými manipuluji? Nebo jsem sebejistý/á a nechávám druhým jejich prostor? Téma sebeúcty a sebejistoty je nyní velice důležité. Můžeme si položit otázku "co mi dává pocit osobní moci a jistoty"? Pakliže je to cokoli vnějšího (majetek, peníze postavení ve společnosti či v profesi) je to tzv."falešná jistota". Skutečnou jistotu a pocit síly můžeme nalézt pouze sami v sobě - v důvěře ve vlastní schopnosti, ve vlastní sílu.

Zdraví se v tomto měsíci může zlepšit, pokud pochopíme že "tělo a duše" jsou nádoby propojené, tělesná konstituce i vůle se upevní, vyhlídky v povolání se vyjasní a v milostných vztazích je možné dospět ke šťastné rovnováze. Jednejte poctivě a budete mít v tomto měsíci velký úspěch, jen mějte stále na paměti, že k laskavosti je třeba velké síly a k uchování vyrovnané nálady značné energie. Komunikujte s druhými co nejvíc a své moci využívejte moudře.

Pečujme o sebe hýčkejme se - , udělejme něco pro sebe: navštivme galerie, výstavy , umělecká představení - vychutnávejme si krásu umění. Věnujme pozornost svému tělu, pečujme o ně a zkrášlujme ho . Rozmazlujme sebe sama i své milované.

Astrolog Věra Šourková

https://www.casopis-rituals.cz/predplatne/