Tajemství čínského horoskopu

01.06.2021

Čínská astrologie je fenoménem, který mezi zájemci o astrologii a esoteriku obecně stále nachází příznivce i přes to, že kvalitních informací o ní je v češtině poskromnu. Kouzlo čínského horoskopu je dáno nejspíš tím, co nenacházíme u jiných astrologických systémů, a tím jsou zvířecí regenti, kteří vládnou jeden po druhém jednotlivým rokům.

Tento aspekt čínské astrologie si získal mezi jejími zájemci popularitu a nejspíš každý ví, jaké zvíře vládlo roku jeho narození. Bohužel se mnoho zájemců nedostalo dál v poznávání tajemství čínské astrologie a mnozí tzv. zamrzli na ročním znamení. Všem je ale nejspíše jasné, že ne všichni, kteří se narodili v daném roce, mohou mít stejný osud a stejné povahové rysy. Vždyť rok je nesmírně dlouhá doba a naše zkušenosti se znameními západního horoskopu jasně ukazují, že lidé narozeni na jaře (Berani, Ryby, Býci) jsou jiní než třeba Panny, Střelci, nebo Kozorozi.

Šedesát unikátních znamení

Pojďme se společně podívat na dva zásadní aspekty čínské astrologie, o kterých lidé obecně nevědí. To nám poodhalí hloubku a rozmanitost, která se v čínském horoskopu ukrývá. Tím prvním, co bychom o čínské astrologii měli vědět, je to, že nemá pouze 12 zvířecích regentů, které možná vypadají jako ekvivalent 12 znamení západní astrologie, ale díky tzv. pěti prvkům máme v čínském horoskopu šedesát unikátních znamení.

Mnozí z vás již jistě zaregistrovali, že pokud se mluví o nějakém zvířecím znamení v čínské astrologii, mnohdy se tato zvířata zmiňují s určitým přívlastkem. Tak tedy rok 2020 byl rok Kovové Krysy a rok 2019 rokem Zemského Kance. Nejsou to tedy jen roky nějaké Krysy a nějakého Kance, ale roky s přesným vymezením toho, jaký že to Kanec či Krysa bude.

Systém pěti prvků je důležitým klíčem k tajemství čínského horoskopu

S pěti prvky a jejich systémem vzájemných vztahů se potkáváme v mnoha oblastech čínského pohledu na svět. Jsou nezbytnou součástí čínské medicíny, feng shui a astrologie, ale najdeme je i ve starých vojenských příručkách, v knihách a poučkách o tom, jak se správně chovat nebo jak správně vládnout. Je to neodmyslitelná součást filozofických, ale i praktických knih a řekli bychom důležitý koncept typický pro čínskou kulturu a její pojetí světa. Pět prvků je nazýváno podobnými pojmy jako řecký koncept čtyř živlů a tak i zde nacházíme zemi, vodu, oheň, ale přes tuto podobnost se jedná o diametrálně odlišný koncept.

Dřevo, oheň, země, kov a voda

Tak se jednotlivé prvky jmenují, nejsou primárně přírodní síly, nebo živly, ale energetické stavy. Mají tedy mnohem širší význam a zahrnují pod sebe také věci a pojmy, které spolu na první pohled nemusí souviset. Energie dřeva představuje jak faktické dřevo, rostliny a plodiny, ale také východ jako světovou stranu, denní dobu, dětství, zrod věcí, zelenou barvu, jaro jako roční dobu, kyselou chuť, játra jako orgán v lidském těle a vztek jako emocionální projev. Na tom všem můžeme vidět onu rozmanitost a šíři pojmů u pěti prvků.
Pokud tedy propojíme 12 zvířat čínského horoskopu s pěti prvky, dostanete 60 jedinečných znamení. Pokud se projev každého ze zvířat propojí s pěti prvky, nebo lépe řečeno elementy, pak tady máme ne znamení Krysy, ale Dřevěnou Krysu, Ohnivou Krysu, Zemskou, Kovovou a Vodní. Svým způsobem bychom mohli říct, že nejen ona Krysa, ale vlastně jakékoliv z dvanácti zvířat na sebe oblékne nějaký kabát. Dřevěný, Ohnivý, Zemský atd. Potom už není zvíře jako zvíře. Ohnivý Drak nebude to samé jako Vodní Drak, stejně jako Dřevěná Krysa nebude stejná jako Kovová, nebo Vodní. Každé jedno zvíře se určitým způsobem promění a jeho projevy se přizpůsobí danému kabátu, tedy elementu, nebo chcete-li prvku, který je s ním aktuálně spojen. Proto není jen dvanáct zvířat, ale šedesát znamení čínského horoskopu.

Astrologie osmi znaků

Druhým tajemstvím čínské astrologie, které zůstává před mnoha lidmi skryto, je to, že horoskop každého z nás v sobě nese mnohem více než jen roční znamení. Zatím co to, jak vypadá klasický západní horoskop, mnoho lidí ví a pozná jej, to, jak vypadá čínský horoskop, ví málokdo. Pokud bude západní astrolog sestavovat horoskop, zaznamená postavení planet do systému dvanácti domů v kruhovém diagramu a bude popisovat jejich pozici a vztahy. Zjednodušeně řečeno. Ale jak vypadá horoskop čínské astrologie?
V čínské astrologii existují podobné principy jako v západní, ale přesto to jsou dva diametrálně odlišné systémy. Tradiční čínská astrologie se všude ve světě označuje slovy Ba Zi. Čteme to Pa-c´a v doslovném překladu to znamená osm (Pa) Krys (c´). Volný překlad je pak astrologie osmi znaků, ale i v angličtině se nejčastěji označuje jako astrologie čtyř pilířů. To pro případ, že byste se chtěli probírat internetem, kde o čínské astrologii Ba Zi najdete celkem dost informací v angličtině, ale i jiných světových jazycích.

Rok, měsíc, den, hodina

O astrologii čtyř pilířů mluvíme proto, že horoskop čínské astrologie je tvořen čtyřmi pilíři složenými rozborem data na rok, měsíc, den a hodinu. Jakékoliv datum v našem kalendáři, potažmo jakékoliv datum vůbec, lze tedy rozdělit na tyto čtyři základní jednotky. Je nějaký rok, nějaký měsíc, den a v tom dni hodina. Odtud tedy čtyři pilíře. Do těchto pilířů se pak zapisuje oněch již zmíněných šedesát znamení.
Znamení se do pilířů nezapisují náhodně, ale podle systému, jakým jsou poskládána v jeden celek. Tedy to, že byl rok Zemského Kance a po něm přišla Kovová Krysa, není náhodným výběrem, ale nastaveným systémem, kde se jedno znamení střídá s druhým podle jasně a přesně definovaných pravidel. Tento systém šedesáti znamení se pak samostatně projevuje v jednotlivých pilířích. Vizuálně bychom si toto mohli představit například jako počítadlo vodoměru nebo plynoměru.

Roční pilíř se posune o jedno políčko jednou ročně. Měsíční pilíř se promění co jeden každý měsíc, denní pilíř se promění každý den a hodinový pilíř co dvě hodiny. V čínské astrologii je totiž tzv. hodina vlastně naše dvouhodina, trvající 120 minut, a to proto, aby se přes den vystřídalo všech 12 zvířecích znamení. To, co je dvanáct měsíců pro rok, je vlastně dvanáct hodin pro den. Zde je souvislost daná.
Horoskop každého z nás je tedy tvořen také oněmi čtyřmi pilíři a v nich je vždy po jednom ze šedesáti znamení. V našem životě tedy spolupůsobí ne jedno, ale nejspíše aspoň tři různá zvířata, potažmo čtyři různá znamení ve čtyřech základních pilířích.

Příklad horoskopu

Jako příklad si uveďme člověka narozeného například 26. listopadu 1982 v 11,30 hodin dopoledne. Tento člověk bude narozen v roce Vodního Psa, v měsíci Kovového Kance, ve dni Vodního Buvola a v hodině Zemského Koně. Zjednodušeně o sobě tento člověk bude mluvit jako o Psu, protože se narodil v roce Psa, ale sami vidíte, že se v jeho osudu projevuje daleko více vlivů než jen pouze Pes.

Významy čtyř pilířů

Čtyři pilíře roku, měsíce, dne a hodiny mají své významy, které je dobré si v krátkosti připomenout.
Roční pilíř je naší první osudovou bránou, kde se projevuje naše veřejné já. Takto my působíme na lidi, které neznáme, zde se projevují vztahy s úřady a cizími lidmi a nacházíme zde informace o prarodičích.
Pilíř měsíce je naší druhou osudovou bránou, kde se projevuje naše společenské já. Tento pilíř je o našem chtění, a proto nás často informuje o práci a kariéře. Pod jeho vlivem nás vnímají naši blízcí, tedy užší rodina, přátelé a kolegové v práci. Tedy všichni ti, které si pustíme tzv. blíže k tělu. Pokud je roční pilíř náš kabát, který si oblékáme, když jdeme na veřejnost, je měsíční pilíř naše košile. A košile je bližší než kabát.
Náš denní pilíř je pak o nás osobně. Astrologové čínské astrologie mají denní pilíř a informace v něm za úhelný kámen celého horoskopu a přes něj poměřují a čtou mnoho dalších informací, které v horoskopu nacházíme. Denní pilíř má v sobě informace o tzv. denním vládci, což je informace o naší vnitřní podstatě, a pak informace o partnerském paláci, což naznačuje a vysvětluje naše vztahové partnerské vzorce jednání a chování.

Hodinový pilíř je pak tím, co nám ukazuje, jako čtvrtá brána osudu to, kam směřujeme. Nacházíme zde informace o naší životní cestě, našich dětech a o našem vnitřním hlubším světě.

Tady vidíme, že nikoli jedno, ale čtyři znamení nás teprve mohou nějak blíže charakterizovat a vztahovat vše pouze na roční znamení je krátkozraké. Síla čínského horoskopu je v jeho variabilitě a rozmanitosti. Protože těch kombinací, které se nám nabízejí, je nepřeberné množství. Nenechte se tedy zlákat popisem jen jednoho znamení, ale poznejte, že jsme v mnoha ohledech rozdílní a chováme-li se navenek jako Psi, v hloubi duše můžeme být Buvolové a vůči svým dětem uplatňovat přístup, jako má Kůň.

Doufám, že se vám tento malý výlet za tajemstvím čínského horoskopu líbil a příště se spolu se mnou podíváte na oněch dvanáct zvířecích regentů a jejich prapůvodní podstatu, která je za symbolikou zvířat ukryta.

Text: Jaroslav Vydržel

Zdroj: Časopis RITUALS, cesta životem