Tajemství cyklů

26.11.2021

Zřejmě každý člověk se na své cestě setkal s pocitem toho, že si není jist téměř ničím. Svými vztahy, profesním zaměřením, sám sebou, svými vlastními vnitřními reakcemi na svůj život i na druhé. Tento stav mohl být krátkodobý a napomohl zorientování se v celkové situaci i eliminaci toho, co se již přežilo a stalo bezobsažným. Tento stav se však mohl také stát dlouhodobým až setrvalým, aby poukázal na to, že jsme se sami sobě ve svém životě ztratili.

Naše bytí si můžeme představit jako objemnou knihu o mnoha kapitolách, které je potřeba pečlivě pročíst tak, jak jdou za sebou. Život se rovná cykličnost a orientace v tomto schématu nám mohou pomoci zjistit obsahy jednotlivých kapitol - etap, kterými právě procházíme, či pro ujasnění, kterými jsme již prošli. V našem seriálu jsme se zabývali prenatálním, novorozeneckým a batolecím obdobím. Dnes se zaměříme na věk mezi třetím a sedmým rokem.

Období mezi třetím a sedmým rokem

Něžné, tiše spící novorozeňátko se proměnilo ve zvídavého, veselého batolátka, aby se úderem třetího roku objevil v této roztomilé bytůstce kdosi další, kdo překypuje emocemi, revoltou, potřebou zjistit, kam až sahají jeho hranice, pravomoci a dovednosti, kam až může zajít, přičemž k tomu využívá veškerých emocí, kterých je schopen, nejen pro dosažení cíle, ale i uvolnění bojovného napětí. Každý jistě sám zažil či viděl nepříčetně řvoucí dítě válející se po zemi z důvodů, nad kterými zůstává dospělý rozum zcela bezmocně stát. Dítě zvyšuje intenzitu emocí, aby zjistilo, kam až lze zajít a zvítězit. Vysoce vzedmuté emoce, city, pocity, v jednu chvíli malý ďábel, který svým rodičům vytváří svými reakcemi peklo, a vzápětí rozkošný andílek spadlý sem přímo z ráje. Období mezi třetím a sedmým rokem potřebuje být prosyceno vzájemnou citovou výměnou mezi dítětem a rodiči, sourozenci i dalšími blízkými lidmi. Vytváří se zásobárna citu k sobě i druhým pro celý život.

Nejen emoce, ale i komunikace

V období mezi třetím a sedmým rokem se rozvíjejí nejen emoce jako prostředek dosažení i úlevy od vnitřního tlaku za účelem dosažení harmonie, ale i komunikace s vnějším světem prostřednictvím řeči. Dítě mluví samo se sebou, komunikuje se svými vrstevníky i se světem dospělých. Pokud nasloucháme samomluvě malého človíčka, zjistíme, že dokola opakuje určitá slova, slovní spojení či věty. V tomto období jej čeká velký kus práce, kterým je obsáhnout lidskou řeč s objemnou zásobou slov a jejich významů, užití v konverzaci i porozumění obsahům. V této době se rozvíjí smysl pro logiku, ale i vtipnost, schopnost pohotově reagovat. V tomto čase se vytváří základy schopnosti komunikovat. V tomto období je již i velmi patrný rozdíl mezi reakcemi chlapečků a holčiček. Prvně jmenovaní jsou lehce nezvladatelní, a vnější svět vnímají jako možnost k hrám, legráckám, pošťuchování se, zatímco děvčátka v tomto věkovém rozmezí berou děj života mnohem zodpovědněji, důležitě a vážně.

Text: Anna Jančíková

Zdroj: Časopis Rituals cesta životem