Tajemství cyklů

30.08.2022

Zřejmě každý člověk se na své cestě setkal s pocitem toho, že si není jist téměř ničím. Svými vztahy, profesním zaměřením, sám sebou, svými vlastními vnitřními reakcemi na svůj život i druhé. Tento stav mohl být krátkodobý a napomohl zorientování se v celkové situaci i eliminaci toho, co se přežilo a stalo bezobsažným. Tento stav se však také mohl stát dlouhodobým až setrvalým, aby poukázal na to, že jsme se sami sobě ve svém životě ztratili.

Náš život si můžeme představit jako rozsáhlou knihu o mnoha kapitolách, které je potřeba pečlivě pročíst tak, jak jdou za sebou, a v každé kapitole - lekci, se precizně věnovat tomu, k čemu je určena. Život rovná se cykličnost a orientace v tomto schématu nám může napomoci zjistit obsahy jednotlivých kapitol - etap - lekcí, kterými jsme prošli či procházíme. V našem seriálu jsme se postupně zabývali prenatálním obdobím, dětstvím, dospíváním a nyní se zaměříme na období od dvaceti čtyř do třiceti jedna let.

Konečně trochu volnosti....

Čas hledání a nacházení autorit odešel s uplynulým cyklem a nyní se završuje období vzdělávání prostřednictvím systému. Otevírá se prostor pro sebevzdělávání, kdy sebepoznávání i poznávání neklade překážky a mantinely systém, povinnost a nutnost, jak tomu bylo v předchozím čase. Touha předchozího času po volnosti a libovolném naplnění se v období mezi dvaceti čtyřmi a třiceti jedna lety může začít naplňovat. Je čas jít prozkoumat svět, ať je tím myšlen svět umění, svět práce, svět rozhovorů s přáteli, svět knih, svět intelektu či reálný svět ciziny a cestování. Dochází zde k prolínání toho, co ještě potřebuji dát v této etapě sobě a kde již náležím druhým. Velkým tématem jsou zde vztahy, dozrávání a zralost k mateřství a otcovství. První lásky, povrchní známosti na jednu noc, poznávání toho, co nechci, se nyní proměňuje ve prospěch nacházení toho, kdo může být celoživotním partnerem. V této etapě začíná být nekonečný mejdan a klevetění s druhými ztrátou času. Je potřeba prohlubovat vztah k sobě samému. Snoubí se zde jak mladost, tak zralost k dalším důležitým krokům, jakými je právě mateřství a otcovství. Stát se rodičem v této etapě znamená předat svému potomstvu velice silnou esenci života samého. Rodičovství v dalších etapách je samozřejmě možné a v dnešních časech i časté. Přesto, bezdětnost po třicátém roce věku může vnášet do života podvědomou či i vědomou trpkost a nespokojenost, která pak tlumí svojí naléhavostí a ústředností další citový i osobnostní rozvoj.

Saturnská zkouška

Mezi dvaceti sedmi a třiceti léty nastává takzvaná saturnská revoluce - konjunkce Saturnu tranzitního se Saturnem nativním. Brána do dospělosti, kdy je potřeba projít zkouškou ze zodpovědnosti. Hloubkový audit tohoto času prověří, nakolik se jedinec odpoutal od původní rodiny a jejích základních dogmat a mýtů, nakolik je finančně soběstačný, jakou má práci, jak bydlí, nakolik se etabloval do společenství a samozřejmě, jaké má vztahy. Tento čas prověří hodnoty a stabilitu dosavadních staveb. Vše, co není v souladu s dalším směřováním, se bortí a kácí a někdy je nutno vystavět vše znovu, zvláště tam, kde člověk ve snaze ulehčit si cestu podvedl sám sebe. Nyní musí prostřednictvím reálných situací dohnat to, čemu se doposud vyhýbal či to nechával na druhých.

Text: Anna Jančíková

Zdroj: Časopis Rituals, cesta životem