Tarot a vztahy

23.03.2022

Tarot je mocným nástrojem poznání, uceleným systémem, který mapuje stav našeho bytí, i moudrým návodem na život. Tarotu se lze ptát, lze s ním vést dialog, ze kterého vyplývá poznání sebe sama, dějů, situací i vztahů. Tarot se pak stává žitým dialogem mnoha vnitřních struktur i životním stylem vedoucím k dosažení maxima v rámci dané inkarnace.

Poháry či Kalichy

Malou arkánu tarotu vytvářejí čtyři barvy. Meče, poháry, žezla a mince. Každá z barev se promítá do deseti karet, jedničkou, tedy esem počínaje, a desítkou konče. Malá arkána představuje výzvy, lekce, šance, příležitosti, možnosti a děje, které jsou součástí našeho každodenního života. Poháry zastupují emocionální roviny vědomí i reakce a odezvy našeho podvědomí. Prvotní dělení emocionálních stavů je velice jednoduché. Naše citové stavy - emoce, pociťujeme buď jako pozitivní, negativní či neutrální. Pohár symbolizuje náš citový obsah. Pijeme z pramenů štěstí i kalichů naplněných hořkostí po okraj či obojího zároveň. Pověstná jedna kapka stačí k tomu, aby pohár přetekl a emoce se z nás začaly nekontrolovatelně řinout a zaplavovat okolí.

Dvojka pohárů - miluji tě

Dva poháry naplněny láskou až po samý okraj a připraveny pro dvojici, která momentálně dosahuje stejné či podobné citové úrovně, čímž dochází k propojení, vzájemnosti a sdílení. Ke dvojce pohárů náleží intenzita vzájemnosti. Dvojice se v jemnohmotných světech láskyplně propojuje způsobem, který ve světě hmotném vyvolává silnou vzájemnou přitažlivost, potřebu být neustále spolu, potřebu plánovat společnou budoucnost. Rozpouští se já, které je nahrazováno slůvkem my. Dvojka kalichová představuje nejčistší formy lásky. Telepatické spojení, neustálá přítomnost jednoho v druhém, ale i obava, že se v druhém rozpouštíme a splýváme s ním natolik, že naše vlastní existence nám bez jeho přítomnosti, připadá bezvýznamná, nežitá, zbytečná. V partnerovi nacházíme lásku, kterou jsme doposud nedokázali dát sami sobě, a naopak, druhého sytíme láskou způsobem, který zúrodňuje vyprahlá místa, prosvětluje temná zákoutí a dává vyrůstat inspiracím. Dvojka pohárů se vyznačuje laskavostí, láskyplností, stavem štěstí, harmonií, vyrovnaností v přijímání a dávání, oddanosti, vzájemného pochopení a sdílení.

Svět pro dva

Každá, nikoli pouze milenecká dvojice, automaticky při vzájemné interakci vytváří svůj vlastní svět, ve kterém se střetává, který má určité kulisy, zvyky, návyky, reakce, tradice, směr. Tyto světy, které vznikají zcela nezávisle na lidském chtění, vytvářejí často pocity žárlivosti a nevraživosti, kdy můžeme mít dojem, že nám partner kamsi uniká, má mnoho dalších světů s dalšími lidmi a nevěnuje pozornost pouze naší vzájemnosti. Zvláště pak, pokud jsou jeho další světy s druhými naplněny radostí, spoluprací, harmonií, můžeme mít dojem, že je nám upřena radost, kterou si partner prožívá nezávisle na nás. Dvojka kalichová tyto stavy zcela stírá a vyrovnává. Energie univerzální lásky napomáhá k důvěře nikoli slídění a kontrole. K lásce, která dopřává druhému jeho individuální růst a nikoli snahu držet partnera způsobem, který zabraňuje jeho vývoji, tím, že jej ponižujeme. K lásce, která buduje víru ve vztah, nikoli nevěru, k lásce, která se rozvíjí na principu vzájemné výměny nikoli sobecké participace a rozumem vyhodnocených výhod.

Nekonečná čekání na toho pravého....

Při každodenní tarotové praxi se setkávám velice často s otázkou "kdy už přijde ten pravý či pravá", tedy ten, který zažehne jiskru lásky a z té se mu dostane od nás adekvátní odezvy. Nikoli všechny vztahy jsou však určeny k prožití silné vzájemnosti naplněné láskou. Důvody setkání mohou být motivovány potřebou vyrovnat karmu. Pokud připustíme teorii mnoha a mnoha vtělení a tedy i vzájemností, každý vztah kdysi dosáhl nějakého stupně vývoje, nějakého svého maxima i minima, nějakého konce, z jakéhokoli důvodu i nějaké atmosféry, kterou dvojice vytvářela, a to jak kvalitní, láskyplnou, tak i negativní, nevraživou. Z této platformy, která utváří společný vzájemný svět, pak vyrůstá kvalita či nekvalita vztahu v přítomnosti. Dá se celkem dobře odvodit, co dvojici trápilo v hluboké minulosti, protože ta se v podobě vzájemných reakcí na sebe opět spouští, aby byla v tomto životě pochopena, nově uchopena, vyřešena či alespoň zmírněna. Horoskop dvojice vždy ukazuje na potenciál růstu, místo pramene lásky a samozřejmě i opak, tedy místo, kde vztah krní a odumírá ve stínu a je zatížen vytvořenou karmou. Ta může být jak náročná, z čehož vznikají všechny pro nás nepříjemné vztahové situace, dramata, nevěry, rozchody, či naopak kvalitní, díky čemuž dvojice žije v harmonii, pospolitosti a lásce, protože tuto platformu patrně buduje napříč staletími.

Když se ve výkladu objeví dvojka pohárů

Dvojka pohárů je ve výkladu vždy vysoce potěšitelná, protože nám zvěstuje onu výše uvedenou možnost, kterou je objevení lásky v našem životě a v tomto případě skrze utváření partnerského vztahu. Nemusí se nutně jednat o zcela nový vztah, ale i uvědomování si lásky ve vztahu stávajícím.

Text: Markéta Vostrá

Zdroj: Časopis Rituals, cesta životem