Tarot a vztahy

12.11.2022

Tarot je mocným nástrojem poznání, uceleným systémem, který mapuje stav našeho bytí, i moudrým návodem na život. Tarotu se lze ptát, lze s ním vést dialog, ze kterého vyplývá poznání sebe sama, dějů, situací i vztahů. Tarot se pak stává žitým dialogem mnoha vnitřních struktur i životním stylem vedoucím k dosažení maxima v rámci dané inkarnace.

Poháry, kalichy, číše

Malou arkánu tarotu vytvářejí čtyři barvy - meče, poháry, žezla a mince. Každá z barev se promítá do deseti karet, jedničkou - esem - počínaje a desítkou konče. Malá arkána představuje výzvy, lekce, šance, příležitosti, možnosti a děje každodenního života. Poháry symbolizují emocionální roviny naší bytosti. Prvotní rozlišování našich emočních stavů je velice jednoduché. Naše citové a pocitové stavy vnímáme buď jako pozitivní, negativní či neutrální. Pohár symbolizuje náš citový obsah. Pijeme z pramenů štěstí i kalichů naplněných po okraj hořkostí. Pověstná jedna kapka stačí k tomu, aby pohár přetekl, a naše emoce se začínají nekontrolovatelně řinout a zaplavovat okolí.

Šestka pohárů - krása starých zašlých časů

Šestka pohárů nás váže svým určitým sentimentem, melancholií a potřebou romantiky do dávné minulosti, a to nejen té námi prožité, ale i té, která se váže k dávným zlatým časům, které jsme neměli možnost prožít, ale jejich otisk v nás zůstává díky prožitkům našich předků. Šestka pohárů nám vrací vzpomínky na dětství, na čas, kdy nekonečné dny byly zality sluncem a jít spát bylo ztrátou času a zároveň velkým těšením se na další den. Dny, které měly svůj řád daný dospělým světem, řád, který skýtal bezpečí, pravidelnost a uchovávání tradic, které činily některé dny v roce svátečními a výjimečnými. V dospělosti jsou tyto rané prožitky uloženým pokladem, který můžeme čas od času oprášit, a nasytit svoji duši a srdce jeho krásou, zvláštním leskem, vůní, atmosférou dávno uplynulého času. Šestka pohárů nám přivolává do přítomnosti minulost v podobě objevených milostných dopisů v dávno nečtených knihách, filmů pro pamětníky, pohádek, na které jsme se dívali v dětství. Šestka pohárů poukazuje na to, že se nám do života vracejí lidé, se kterými jsme měli láskyplný vztah, ale naše cesty nebyly určeny ke společné pouti. Nyní nastává obrat a do přítomnosti se vrací dávná láska, která však může mít mnoho podob.

Univerzální princip lásky dostává skrze lidské srdce mnoho podob a zabarvení

Laská má mnoho podob. Láska muže a ženy, láska rodičů k dětem a dětí k rodičům, sourozenecká láska, láska mezi přáteli, láska k světu flóry a fauny, láska k duchovnímu světu, láska k materiálnímu světu, láska k životu, k bohu. Každá tato láska má své nezaměnitelné kouzlo, je vyživujícím proudem, který spoluutváří krásu pozemského života. Pokud bychom hledali další výraz pro pohárovou šestku, zcela jistě by jím bylo slůvko rozkoš z emocionální výměny na tělesné úrovni, láskyplné propojení na fyzické úrovni. Šestka pohárů vybízí či poukazuje na to, že sexualita bez lásky uvolní napětí a svým způsobem se omezuje pouze na jakousi tělesně-energetickou výměnu. Láskyplná sexualita otevírá další prožitkovou dimenzi přibližující se meditaci, spojení se svými vyššími vrstvami i regenerací.

Návrat do minulosti

Šestka mincová nás upozorňuje na mnohé, ale jedním z jejích podstatných poselství je čas vrátit se do minulosti a případně v ní opravit to, co jsme kdysi nevnímali, nechápali, rozhodli v neprospěch svůj či druhých. Tímto návratem do minulosti může být návštěva míst našeho dětství, do míst, kde si můžeme znovu prožít onen sladkobolný sentiment z uprchlého času a zašlých vzpomínek, ale a to zejména, učinit nápravu díky současným pochopením a mnohem širšímu kontextu. Můžeme se sejít s těmi, kterým jsme kdysi nevědomě či zcela vědomě ukřivdili či ublížili. Tímto aktem smíru, odpuštění, prominutí zacelujeme dávné jizvy a šrámy nejen u sebe, ale i u druhých. Mincová šestka poukazuje také na šťastná rodinná setkání, při kterých si uvědomujeme radost z blízkosti druhých, to, že náležíme ke svému rodu, ctíme své nepoznané i poznané předky a cítíme lásku k těm, ze kterých jsme vzešli, a těm, kteří přišli skrze nás.

Když se ve výkladu objeví šestka pohárů

Šestka pohárů symbolizuje vztahově šťastné, harmonické období nasycené láskou, vzájemností a blízkostí. Poukazuje na to, že si můžeme čas od času dovolit určitou nostalgii vůči své minulosti, osvěžit se časy dávno minulými a opět se plně věnovat své přítomnosti. Pokud se nám šestka pohárů objeví ve výkladu obrácená, poukazuje na to, že nejsme schopni či ochotni opustit minulost, kvůli které ztrácíme hodnoty v přítomnosti. Lpíme na přežitém, bezobsažném a dávno překonaném ze strachu ze ztráty většinou pouze domnělých jistot či se přebíráme ve vzpomínkách plných křivd, neštěstí a bolesti. Obrácená šestka pohárů může hovořit o naší nechuti dospět a uchovávání si kostlivců ve skříni.

Text: Markéta Vostrá

Zdroj: Časopis Rituals, cesta životem