Tradice lázeňství v Kostelci u Zlína

16.11.2022

Historie lázní Kostelec začíná již v 18. století, konkrétně v roce 1742. Celé panství, které se v té době nazývalo lukovské, spravoval hrabě Kristian August Seilern-Aspang, významný úředník na vídeňském dvoře. V době, kdy panství převzal, vůbec netušil, jaké bohatství skrývá.

Sirný pramen na svém pozemku objevil kostelecký občan Jan Zbořil. Léčebné účinky tohoto zázračného pramene - blahodárný vliv na revmatismus, otoky a pohybový aparát a jeho poruchy - obyvatelé odhalili záhy. Nicméně teprve když se o pramenech v místní kronice roku 1742 napsalo, že jejich voda léčí "otokem a dřením údy stižené a zdravé chrání před onemocněním", lukovská vrchnost byla ochotna za jejich pronájem odpustit panu Zbořilovi jednodenní robotu. Ale ke zbudování lázeňského komplexu byla stále daleká cesta - pro potvrzení o léčivosti zdejšího sirného pramene se muselo až do Vídně k místním lékařům. Ti naštěstí opravdu potvrdili léčivé účinky tohoto "kosteleckého zázraku" a tak mohly být postupně vystavěny dřevěné lázeňské budovy (známé jako panské lázně) spolu se zámkem Lešná ve stylu doznívajícího baroka. Do těchto panských lázní měla ovšem přístup pouze vrchnost.

Převrat pro lázně nastal v roce 1899, kdy areál koupili manželé Mašláňovi společně s doktorem Janem Kovářem. Lázně byly přebudovány na moderní léčebné středisko, které dokonce převyšovalo požadavky tehdejší doby. Sestávalo se ze dvou lázeňských vil - Maxe a Moritze, dále z budovy lázní, ve které probíhaly jednotlivé procedury a z centrální budovy lázní, která fungovala jako recepce a ubytovna. Vily Max a Moritz byly vybudovány ve stylu selské secese podle návrhu architekta Dušana Jurkoviče. Byly v nich zavedeny nové balneologické léčebné metody. V suterénu obou lázeňských budov byly vany, kde se prováděla léčba sirnatou vodou z blízkého pramene. I díky těmto budovám se lázně staly kulturním a společenským centrem kraje s bohatým společenským životem, v sezóně navíc s pravidelnými koncerty. O nedělích a svátcích je navštěvovalo až 1500 lidí.

Ve třicátých letech 20. století vyjádřil svůj zájem o koupi Tomáš Baťa. Přesněji v roce 1936, kdy požádal hraběnku Charlottu Seilernovou, zda by mu je neprodala. Myslel to dokonce natolik vážně, že nechal slavného architekta Jana Kotěru vypracovat studii k výstavbě nového léčebného pavilonu. Realizaci projektu přerušila sama hraběnka Seilernová, která zatvrzele odmítala lázně prodat, a v neposlední řadě také druhá světová válka.

Během okupace byla do lázní přestěhována německá mládež a ústav sloužil jako umývárny. Na konci druhé světové války byla hlavní lázeňská budova s kuchyní a ubytováním zapálena a celá vyhořela. Na jejím místě byl později vybudován betonový parket pro taneční zábavy.

Historické budovy lázeňských vil ve válce velmi utrpěly. V roce 1964 odkoupily areál Vítkovické železárny Klementa Gottwalda Ostrava, jejichž záměrem bylo lázně využívat jako rekreační a ubytovací středisko jen a pouze pro své zaměstnance. Na vrcholku kopce byl roku 1972 vybudován zbrusu nový ubytovací komplex spolu s venkovními bazény. Jelikož měl nový hotel kapacitu, která Vítkovickým železárnám vyhovovala, nebyl zde další důvod, proč stále nákladně udržovat lázeňské vily Max a Moritz. Obě vily byly opuštěny, zdevastovány a v polovině 70. let zbourány.

Rok 1994 byl pro lázně ve znamení návratu k tradicím. V únoru koupila lázeňský komplex soukromá společnost. Noví majitelé se rozhodli navázat na dlouholetou tradici lázeňství v Kostelci, která po druhé světové válce postupně zanikla, a jako cíl si dali obnovení lázeňské péče s využitím zdejších léčivých sirných pramenů.

Po zhodnocení příznivých přírodních podmínek a po uznání přírodních léčivých zdrojů nic nestálo v cestě požádat MZ ČR o obnovení lázeňské léčby v Kostelci u Zlína.

Poté, co byl lázním na konci 20. století znovu vdechnut život, zaměřili se majitelé na opravy a modernizaci zastaralého areálu. V letech 1998-2017 byla postupně provedena rekonstrukce hotelu, lázní, koupaliště a mnohé se změnilo také ve venkovním areálu. Klienti dnes mají k dispozici moderní zařízení, které skýtá komfortní ubytování, pestrou gastronomii a designové lázeňské prostory se smyslem pro soukromí.

www.laznekostelec.cz