Únor z pohledu Numerologie

30.01.2022

Únor se nachází pod vibrací čísla 2 jež symbolizuje naše emoce a intuici. V tomto měsíci je dobré vnímat své pocity, nahlížet do svého nitra, důvěřovat své itnuici.

Dvojka koresponduje s Lunou - toto těleso symbolizuje naše emoce, mateřskost, intuici, potřebu partnerského vztahu. Tato témata jsou nyní velice aktuální. Rok 2022 se skládá ze tří dvojek, únor přidává další dvojku což je velice silná emocionální nálož. Je třeba se svými pocity vědomě pracovat, přijmout je, přiměřeným způsobem je ventilovat. Veškerá emocionální traumata, zranění a bloky nyní "vyplouvají" na povrch vědomí a tak je nyní můžeme "vyčistit", zpracovat, pochopit a transformovat. V tomto měsíci je třeba o sebe laskavě a trpělivě pečovat, dávat sobě sama lásku a podporu. Je třeba vnímat své niterné potřeby a uspokojit je.

Únor je také měsíc, během něhož je vhodné harmonizovat , léčit či stabilizovat partnerské , rodinné a mezilidské vztahy.

Únor je duchovní měsíc. Vizualizujte si své cíle, sny a vize. Pečlivě je formulujte -přesto zůstaňte se svými myšlenkami tady a teď a nevydávejte se příliš daleko. Oceňujte sebe sama, važte si sebe sama -pak se k vám budou uznale chovat i vaši blízcí a budou vás oceňovat. Dvojka symbolizuje spolupráci s druhými, partnerství. Uvědomte si do jakých vztahů chcete investovat svůj čas a energii. Jakmile to zjistíte ukažte druhým svou ochotu pomoci, toleranci a cit. Překonejte strach a pochybnosti a ukažte druhým své city, učte se být spontánní a pružní. Učte se být citliví, vnímat své vize, naslouchat své intuici, pozorovat své sny a učte se je chápat. Ovládněte svou náladovost, nerozhodnost a zbavujte se pochybností. Myslete realisticky a optimisticky, buďte diplomatičtí a ohleduplní, dělejte něco pro sebe sama.

Věra Šourková

www.casopis-rituals.cz