Úspěšně léčit se dá i bez nadbytečného polykání tabletek

28.01.2023

Onemocnění srdce a cév jsou u mnoha, především starších pacientů často doprovázeny dalšími chronickými nemocemi. Z toho důvodu užívá až 60 % pacientů v seniorském věku velké množství léků najednou. Tento stav se odborně nazývá polypragmazie a přináší pacientům řadu komplikací, ať již v podobě nesprávného užívání, tak i nežádoucích účinků.

Řešení přináší fixní kombinace, tedy více léků na mnohdy různorodé obtíže v jedné tabletě. Snížení počtu užívaných tablet má příznivý vliv na spolupráci pacienta s lékařem a úspěšné zvládání onemocnění srdce a cév.

Nemoci oběhové soustavy u nás dlouhodobě zůstávají nejčastější příčinou úmrtí. K nejzávažnějším rizikovým faktorům pro vznik onemocnění srdce a cév patří vysoká hladina cholesterolu a vysoký krevní tlak. Riziko vzniku infarktu myokardu u osob s hypertenzí bývá až dvojnásobně vyšší než u zdravé populace. U pacientů s vysokou hladinou cholesterolu stoupá dokonce až na trojnásobek.

Nemocí přibývá s věkem pacientů

S přibývajícím věkem pacientů a rozvojem lékařské vědy se zejména u starších pacientů přirozeně zvyšuje výskyt chronických chorob, jejichž léčba vyžaduje podávání jednoho nebo více léků.

"Onemocnění srdce a cév jako vysoký krevní tlak a vysoký cholesterol jsou často doprovázena cukrovkou, dnou, problémy s játry nebo poruchami srážlivosti krve. V takových případech si pacient často odnáší z lékárny hned několik balení různých léků," upozorňuje prof. MUDr. Richard Češka, garant projektu Srdce v hlavě.

Řešení je ve zjednodušení

V důsledku komplikovaného užívání velkého množství léků najednou pacienti nejen zapomínají léky brát, ale odrazují je i nepříjemné pocity při opakovaném polykání, zejména větších tabletek. Ze zkušeností lékařů a vědeckých průzkumů navíc vyplývá, že až 40 % pacientů pak neužívá své léky správně. Proto je třeba užívání léků zjednodušit.

Částečné, ale významné řešení přinášejí tzv. fixní kombinace. Jde o dva nebo dokonce tři léky na jednu diagnózu, které jsou obsaženy v jedné tabletě. Někdy dokonce zcela nové kombinace dvou léků řešící dvě choroby najednou.

"Zatímco lékaři mají již řadu let dobré zkušenosti s fixními kombinacemi při léčbě hypertenze, fixní kombinace pro léčbu vysokého tlaku a vysoké hladiny cholesterolu jsou novou příležitostí, jak pacientům ulehčit terapii. Fixní kombinace léčbu onemocnění srdce a cév zjednoduší a poskytnou pacientům větší komfort při užívání léků, a současně zcela jistě zlepší pravidelnost při užívání medikace," dodává prof. MUDr. Richard Češka.

Více informací o prevenci a léčbě kardiovaskulárních onemocnění se dozvíte na stránkách edukativního projektu Srdce v hlavě www.srdcevhlave.cz.


Text: Johana Šlajchrtová

Zdroj: Časopis ESTETIKA