Venuše v Raku

09.05.2023
Foto: Caroline Hernandez
Foto: Caroline Hernandez

7.5. vstupuje Venuše - planety lásky, schopnosti milovat, ženství, krásy a tvořivosti - do vodního znamení Raka (kde setrvá do 5.6.). Rak do oblasti vztahů přináší potřebu péče, touhu po zakořenění a touhu po "budování hnízda"

Venuše je Archetyp Animy- čili u žen symbolizuje esenci jejich ženství, to jak vnímají vlastní ženství, jejich smyslové a erotické naladění. Venuše také poukazuje na vlastní tvůrčí a umělecký potenciál a na hodnoty, které vyznáváme. U muže také Venuše ukazuje jeho vlastní schopnost milovat a také jeho Animu -ženskou část osobnosti.

Ukazuje jaký typ ženy ho eroticky přitahuje
Láska Venuše v Raku je silně spjata s potřebou poskytovat a přijímat uspokojení a bezpečí. Láska, či nedostatek lásky, kterou přijala od své matky, silně ovlivňuje to, jak projevuje náklonnost, i to, nakolik ji potřebuje. Pokud si v raném věku nebyla jista mateřskou láskou, může mít tendenci slepě lpět na svých partnerech a nebo naopak, bude předstírat, že je k nim lhostejná. Pokud si však láskou své matky byla jistá, bude schopna vyrovnané něžné lásky a péče o svého milovaného. Jakýkoliv problém v rodinném životě v období dětství a dospívání má silný vliv na její milostný život v dospělém věku . Pocit, že je nepochopená a nemilovaná ji může plně ovládnout.

Venuše v Raku je silně subjektivní- podvědomě se stále zabývá přijímáním lásky a může pak zapomínat na kvalitu a množství lásky, kterou skutečně dává. Vlastní pocity nejistoty ji napomáhají uvědomit si také nejistotu ostatních. Pokud v ranném věku Venuše v Raku dostala dostatek lásky je schopna milovat velice silně a mateřsky. Někdy to však s mateřskou péčí může natolik přehánět, že se partner ocitá v pozici dítěte a nikoli v pozici partnera. Nebo se naopak ona sama může chovat jako dítě a svého partnera vnímat jako rodiče. Někdy si také může partnera vyloženě "vysnít", promítat na něho své představy o ideálním muži a pak je silně rozčarována, když partner se nechová dle jejích představ.

Venuše v Raku touží po stabilním vztahu a stabilním rodinném zázemí. Je sentimentální, něžná, romantická, oddaná, ochranářská a citlivá vůči potřebám svých nejbližších a k atmosféře domova jako takového. Muž s Venuší v Raku hledá ženu s takovými vlastnostmi.

Pro Raky nastává období lásky. Venuše v Raku podporuje v oblasti lásky, sebelásky, budování hnízda i další dvě vodní znamení - Ryby a Štíry a do určité míry i Býky a Panny. Pro Kozorohy, Berany a Váhy toto období vede k zamyšlení se na tím, zda-li se cítí ve svém opečováváni a zda dostatečně pečují i o své blízké.
13.5. se Venuše nachází v harmonickém trigonu se Saturnem v Rybách - tento aspekt pomáhá stabilizovat rodinné a partnerské vztahy. 25.5. Venuše vytváří dynamickou a napěťovou kvadraturu s Chironem v Beranu a obnažuje tak všechna naše zranění v oblasti vztahů - základem fungování partnerských i mezilidských vztahů je harmonický, vyléčený a láskyplný vztah s matkou - nyní tedy můžeme léčit naše emocionální prožitky s matkou z ranného dětství. 26.5. Venuše vytváří harmonický sextil s Uranem v Býku - tento aspekt nám pomáhá k odpoutávání se od případných emočních a vztahových závislostí

Astrolog Věra Šourková

Venuše v Raku- 7.6.-30.6.1965, 22.7.-15.8.1966, 12.5.-6.6.1967, 22.6.-15.7.1968, 4.8.-29.8.1969, 22.5.15.6.1970, 6.7.-30.7.1971, 10.5.- 10.6.1972, 6.8.-6.9.1972, 5.6.-29.6.1973, 21.7.- 13.8.1974, 9.5.-5.6.1975, 20.6.- 13.7. 1976, 2.8.- 27.8.1977, 22.5.- 15.6.1978, 6.7.- 29.7.1979, 12.5.- 4.6.1980, 6.8.- 6.9.1980, 5.6.- 28.6.1981, 20.7.- 13.8.1982, 9.5.- 5.6.1983, 20.6.- 13.7.1984, 2.8.-27.8.1985, 21.5.-14.6.1986, 5.7.- 29.7.1987, 17.5.- 26.5.1988, 6.8.- 6.9.1988, 4.6.- 28.6.1989, 20.7.- 12.8.1990, 9.5.- 5.6.1991, 19.6.- 12.7.1992