Nové vydání časopisu Rituals, cesta životem

08.11.2022

Editorial - Opravdu je tak důležité si neustále něco přát?

Čas vlády znamení Štíra, čas pozdního podzimu, má bezesporu své temné charisma, které nás nutí ke stažení se z otevřené scény, zahloubání, sebereflexi či introspekci, k objevování zapomenutých krás vlastních vnitřních světů. Znamení Střelce vnáší do postupujícího děje naději, vědomí duchovního přesahu nad pozemským životem, vysoké zacílení, které bude zpracovávat znamení následné, Kozoroh. Hned na začátku své vlády nás obdaří jedním z nejkrásnějších večerů roku, Śtědrým dnem.


Tento večer je o mnoha splněných dětských přání, o hodnotách, které si navzájem předáváme, a to nejen v podobě dárků, ale i blízkosti, pospolitosti, vděčnosti za to, že se u štědrovečerní večeře scházíme ve stejném počtu jako v předchozích letech. Kouzlo tohoto času plní naše pozemská přání, plní je tak, jak lze, tak jak je umožněno naším osudem, námi i kvalitou časoprostoru. Často se stává, že nám naše přání byla již dávno splněna, aniž bychom si to uvědomovali přes hradbu našich dalších a dalších přání. Čas pozdního podzimu i časné zimy umožňuje uvědomění si, že to, co se nám doposud nesplnilo, nemá pro náš současný život patrně žádné opodstatnění, či na základě této naší nenaplněné žádosti prožíváme lekci nelpění a neusilování či by nás naplnění přání vedlo příliš daleko od nás samých a ve výsledku bychom si vzpomněli na přísloví "Bože chraň nás před našimi přáními".


Vážení a drazí čtenáři, přeji vám v tomto čase naplnění smysluplným, radostným, přirozeným a zdravým žitím.


Časopis Rituals vám přináší opět mnoho podnětů, z nichž bych zmínila alespoň tři tipy. Tím prvním je procházka po Karlově mostě, perle naší středověké architektury, a to prostřednictvím vyprávění Judity Peschlové, nejen o jeho historii, monumentálnosti a kráse, ale také energetických účincích. Simona Lawandovská nám prozradí, jak by měla vypadat ve vztahu spolehlivost a co se děje, pokud jí je příliš mnoho či příliš málo. A do třetice, povídání s Petrem Hrochem Binderem o síle lidského rozhodnutí a záchraně starého hradu.


Markéta Vostrá
Šéfredaktorka

Časopis Rituals, cesta životem