Záhada účinků CBD odhalena, několik top informací, které by vám neměly uniknout dříve než začnete užívat CBD

27.08.2021

V tomto článku se dočtete důležité informace o konopí, něco z historie, využití i benefity, které Vám může přinést užívání CBD. Rozširte si své obzory a znalosti.

Historie využití konopí

Konopí bylo už v dávné minulosti běžnou součástí domácností. Konopná nit byla zdrojem pro výrobu různého oblečení, bytových či společenských textilií. Ze semen si často připravovali chutnou kaši.
Počátky pěstování konopí lze datovat již od dávného 4. tisíciletí před naším letopočtem, a to zejména v Asii. Teprve později došlo k rozšíření do částí Evropy a Ameriky. Za pozdější úpadek pěstování konopí odpovídají zákony, který její využití omezili z důvodu obsahu omamných látek.

Chemické složení a širokospektrální využití konopí je předmětem mnoha diskusí už několik desítek let. V poslední dekádě však lze zaznamenat takzvaný "boom" ve využití zejména na výrobu oleje s obsahem CBD (kanabidiolu).

Základní informace o konopí
Rozlišujeme tři hlavní druhy:

Konopí seté, Cannabis sativa, také se zvykne označovat jako technické konopí, dorůstá do výšky 1,5 - 5,5 m. Nevykazuje žádné omamné účinky, protože obsah psychotropních látek (THC- tetrakanabinol) v suché hmotě je velmi nízký.
Cannabis indica, zásadním rozdílem je obsah psychotropních látek, který je podstatně vyšší ve srovnání s Cannabis sativa, proto se často využívá při výrobě drog.
Cannabis ruderalis vykazuje zanedbatelné psychotropní účinky.

Aktuálně je konopí stále ve světě považováno zejména za rekreační drogu a užívání produktů s jejím obsahem vyvolává řadu kontroverzí. Na druhé straně se však stále více klade důraz na příznivé účinky obsahových látek v oblasti lidského zdraví.

Mnohé z dosavadních výzkumů dokazují, že největší potenciál v této oblasti má právě jeden z nejvíce obsažených konopných kanabinoidů - kanabidiol, tedy známé CBD.

Kromě kanabidiolu obsahuje konopí i jiné kanabinoidy. Mezi nimi, ne méně známý, THC (tetrahydrocannabinol), CBG (kanabigerol), CBN (kanabinol), CBC (kanabichromen) a mnoho dalších, protože v rostlině konopí se jich nachází přibližně 100. Toto seskupení kanabinoidů se označuje jako kanabinoidní spektrum.

Co dělá CBD v lidském těle?

Pro pochopení podstaty fungování CBD v lidském těle, je třeba nejprve poznat pojem endonabinoidný systém (EKS).

Jde o systém v těle savců, který zabezpečuje optimální fungování organismu. Pomáhá udržovat homeostázu lidského těla, výrazně ovlivňuje psychický stav. Rovněž se podílí na regulaci bolesti, správném fungování imunitního systému, rozmnožování i na příjmu potravy, protože výrazně ovlivňuje chuť k jídlu.
V EKS působí aktivní látky, endokanabinoidy, které si lidské tělo produkuje. Je možné je nahradit již zmíněnými látkami obsaženými v konopí - kanabinoidy.

Endokanabinoidy se vážou na kanabinoidní receptory, které jsou umístěny téměř v celém lidském těle, zejména však v centrální i periferní nervové soustavě a imunitních buňkách.

K pochopení této interakce nám může být nápomocné přirovnání k fungování dvojice zámek a klíč - kanabinoidní receptor bude v našem příkladu fungovat jako zámek a molekula kanabinoidu jako klíč. Klíč (kanabinoid) se připojí k zámku (kanabinoidního receptor na buněčné stěně) a následně se spustí reakce vedoucí k účinku na mozek a zbytek těla. Výsledný účinek působení endokanabinoidy vzniká tedy v závislosti na umístění daného receptoru.

Na trhu je dnes množství výrobků z konopí, aktuálně však roste zájem o extrakt fytokanabinoidu který je známý jako konopný olej, CBD olej. Využívá se jako součást léků, doplňků stravy, kosmetických výrobků ale i veterinárních krmiv a doplňků výživy pro zvířata.

CBD oleje se vyrábějí prostřednictvím procesu extrakce účinných látek z rostlin konopí a následným zředěním olejem. Nejčastěji je využívána extrakce 〖CO〗_2 a etanolem.

Benefity užívání CBD

Snižuje výskyt depresií a úzkostných stavů

Dokáže ulevit od úzkosti tím, že zbavuje pocitů stresu, snižuje následky úzkosti na organizmus (např. Zvýšený tep), mírní projevy posttraumatické stresové poruchy (PTSD), přispívá ke klidnějšímu a kvalitnějšímu spánku.

Tyto účinky vykazuje díky své schopnosti působit na receptory mozku. Má tedy pozitivní vliv na náladu a sociální chování.

Zmírňuje bolest

Dokáže poskytnout úlevu od bolesti při artróze, od různých svalových i chronických bolestí, bolestech při roztroušené skleróze.

Řeší mnohé kožní problémy, snižuje výskyt akné

Má schopnost působit na imunitní systém, a tak fungovat jako prevence zánětů v celém těle. Mnohé výzkumy dokazují, že zmírňuje projevy dermatitidy, akné, ekzémů i lupénky.

Pomáhá při zmírnění příznaků v důsledku léčby rakoviny

Dokáže ulevit a pomoci při zvládnutí vedlejších účinků konvenční léčby. Například konopný sprej dokáže zmírnit vedlejší účinky chemoterapie (nucení na zvracení nebo pocity nevolnosti).

Zmírňuje průběh různých neurologických onemocněních

Dokáže pomoci při problémech s pamětí, koncentrací, svalovou pozorností i mluvením. CBD díky svým účinkům zabraňuje přirozené degeneraci mozku.

CBD může pozitivně ovlivnit léčbu neurologických onemocnění jako:

Migréna - Pomáhá předcházet jejího vzniku, ale stejně přispívá k úlevě při výskytu příznaků.

Alzheimerova choroba - Mnohé výzkumy dokazují, že použití CBD zmírňuje následky Alzheimerovy choroby a s ní často spojenou demenci, poruchy paměti, orientace a změny osobnosti.

Huntigtonova nemoc - Podle výzkumů konopný olej s obsahem CBD má schopnost lidem trpícím Huntigtonovou chorobou vrátit schopnost pohybu.

Parkinsonova choroba - Nemocní se často po užívání CBD cítili lépe - prožívali méně úzkosti a strach, zejména vzhledem k zlepšení koordinace jejich pohybu a menšího výskytu příznaků jako třes rukou, ztuhlost končetin.

Amyotrofická laterální skleróza (ALS) - Často se CBD využívá jako potenciální doplněk léčby, protože dokáže snižovat nadměrnou tvorbu slin (nemocní mají problém s ovládáním svalů úst), snižuje svalové napětí (ALS doprovázejí křeče), tlumí bolest, zlepšuje kvalitu spánku (u pacientů trpících ALS se často vyskytují poruchy spánku).

Roztroušená skleróza - V roce 2018 Správa potravin a léčiv schválila pro léčbu roztroušené sklerózy farmaceutický přípravek využívající CBD a THC (delta-9-tetrahydrocannabinol).

Epilepsie - Čistý extrakt CBD bez obsahu psychotropních THC podle výzkumů dokáže snížit výskyt epileptických křečí - antikonvulzivní účinek.

Užívání CBD může předejít vzniku kardiovaskulárních onemocnění, které jsou aktuálně nejčastějšími příčinami úmrtí na celém světě. Také pomáhá při vysokém krevním tlaku.

Léčba různých závislostí - alkohol, návykové látky

Diabetes mellitus (cukrovka)

Zmírňuje příznaky Crohnovy choroby