Září z pohledu numerologie

05.09.2021

Září se nachází pod vlivem č. 9. Devítka má vysokou hladinu mentální energie a velké ideály, je citlivá a idealistická. Je to jak mentální tak duchovní číslo. V září je načase ukončit staré chování nebo okolnosti, ve které jste kdysi věřili, že jsou "normální" či dostačující. Staré role a pravidla končí, objevují se nové a neobvyklé nápady. Zorganizujme si svůj život, věnujme pozornost svému tělu a zdraví.

Tento měsíc podporuje navazování kontaktů a změnu směřující k novému. Je to dynamický a flexibilní měsíc. zaměřme se na rozvoj vlastního nadání a objevujme skryté možnosti. Žijme svůj život obětavě a srdečně, milujme druhé i sebe sama. Morální a etické kvality nabývají důležitosti. Dávejme bez toho, aniž bychom za to něco čekali. Důležitá je komunikace - je třeba komunikovat upřímně a opravdově, být vzorem pro své blízké. V případě že jsme o to požádáni buďme pro své blízké prostředníky v těžkých či náročných situacích. Změny mohou trvat, proto je dobré uzavřít "staré" výzvy, úkoly a projekty. Mějte oči stále otevřené, ale udržte na uzdě svůj vnitřní neklid a nic nepřehánějte. Sílu a energii čerpáme z pokoje a klidu, do kterého se můžeme vždy vrátit.

V tomto měsíci je důležité: ve všech věcech znát míru, vidět bezvýhradnou lásku jako cíl, konflikty řešit mírumilovně a diplomaticky, být otevřeni světu, být trpěliví, pěstovat velkorysost, vědět že každý člověk je schopen optimálního vývoje

Astrolog Věra Šourková

Zdroj: Časopis Rituals cesta životem