Zázrak vědomého početí

02.07.2022

Stalo se, že osud chtěl, a tak se sešly dvě vědomé ženy, které spolu vytvořily projekt vysoce pomáhající dalším ženám. Těm, které chtějí projít procesem vědomého početí, mateřství i zrození nové bytosti. Díky studiím v rámci této oblasti, díky vlastním zkušenostem s mateřstvím a mnoha dalšími procesy, kterými procházely a procházejí, se zrodila Akademie vědomého mateřství. Představujeme vám Pavlínu Jindrovou a Dominiku Kuželovou.

Je jistě rozdíl, pokud žena počne dítě v harmonickém, láskyplném rozpoložení a souladném vztahu s partnerem, než kdesi na zábavě s několika promile alkoholu v krvi a někým, koho ten večer poznala. Co znamená termín vědomé početí?
Je to název, který v sobě obsahuje jakési zastavení v kolotoči života, zjištění a uvědomění si, kde se nacházíme jako pár, jako žena. Kde se nacházíme na své cestě, co potřebuji a jaký je pravý důvod a záměr přát si miminko a taky odkud toto přání vychází. Ze srdce? Z tlaku? Ze sociálního statusu? Často narazíme na záměry, které i nás samotné mohou překvapit, pokud chceme uvidět niterní pravdu. Setkáváme se s ženami, které často velice lpí na miminku, nebo hledají smysl života, zaplnění se. Důvod k otěhotnění může být i vysvobození z práce, zajištění si partnera. Jsou to však snahy o zaplnění něčeho, co chce být v nás uzdraveno, a pokud tak neučiníme samy, s daným tématem a ve větší míře se pak potýkáme v samotném mateřství.

Může se na vědomé početí připravovat pár, tedy nejen nastávající matka, ale i otec?
Cítíme, že je to určitě téma pro oba, pro pár. K vytvoření života je zapotřebí vajíčka i spermie. Již myšlenka, jemná vibrace obou rodičů v sobě nese informaci, otisk, záměr, se kterým si miminko přejí mít. Díky přípravě nejen fyzického, ale i emočního těla na vědomé početí se nám otevírá mnohem hlubší, intimnější rovina spolutvoření. Spojení a spolutvorba i otisk do nově přicházejícího života.

Vědomě se dá nejen počít, ale i prožívat doba těhotenství. Jakým způsobem?
Vědomě prožívat početí či těhotenství neznamená vždy, že to může být slastné a radostné období. Vnímám, že je to příležitost poznat samu sebe, dostat se více k sobě i k tomu, co duše miminka přináší do našich životů. Dovolovat si projevovat své emoce, pocity, učit se znovu s nimi pracovat a brát je jako dobré navigátory v našem životě. Vnímat, co nám dělá radost, čím a kým se obklopujeme. Jak vnímáme naše tělo, jeho potřeby, jeho signály nebo jsme stále venku, vně a hledáme odpovědi v okolí? Nikdo není lepší rádce než my pro sebe a své miminko.

Jaký máte názor na domácí porody a lze projít vědomým porodem i v nemocnici?
Domácí porod by měl být normální volbou pro každou ženu, která se takto rozhodne. Měla by být i legislativní podpora a zdravotní systém by tuto volbu měl brát v potaz a ženy v tomto svobodném rozhodnutí podpořit. V porodnicích můžeme také zažít přirozený porod, který bude příjemným zážitkem a krásným vstupem do rodičovství. Můžeme si připravit intimní prostředí, zařídit si porodnici i podpůrný personál, který by doprovázel již v průběhu těhotenství, při porodu a v šestinedělí.

Šestinedělí bývala doba, kdy byla rodička i s miminkem "uklizena" do tzv. "kouta", požívala po tuto dobu zvláštní ochranu a péči svých blízkých. Jak je tomu dnes?
Je na zvážení, co vše lze v tuto dobu opustit a dovolit si plně odpočívat, spočinout v relaxační poloze a nechat plynout čas. Je dobré přizvat pouze své blízké a miminko nechat jen v náruči rodičů, a to po dobu minimálně několika dní. Je krásné prožít tento čas v souznícím rodinném kruhu a souznění. Je dobré zařídit si plnou péči o domácnost a jídlo a věnovat se sobě a miminku. Pro ženy, které se rozhodnou rodit v porodnici, začíná šestinedělí již po přestřihnutí pupeční šňůry.

Vědomé početí, těhotenství, porod i mateřství je krásný a splněný sen každé matky, co však když se miminku na svět nechce, nedaří se otěhotnět?
Je potřeba uvědomit si, že nás něco přesahuje. Dítě je dar, nikoli samozřejmost. Potřebujeme přestat vše přespříliš a uměle kontrolovat, monitorovat, změnit například přístup, jak dítě počínáme či doprovázíme na svět. Kdy se nedaří otěhotnění, může to být i projev nízké sebelásky, oslabené lůno, toxické vztahy, rodové zátěže, a to do té míry, což jsou vše vysoce zatěžující faktory, a to zejména pro nově přicházející duši.

Lze odstranit podvědomé programy, které mohou blokovat početí, když je například složitá zkušenost s jakoukoli fází mateřství, v rodu?
Zvědomění si a propuštění podvědomých vzorců a programů je určitě velká příležitost ke znovuzískání vnitřní vitality i svobody. Někdy i malá odblokace může dát procesy do pohybu a roztočit tak kola, která byla dlouho zaseklá. Tím se v nás rozproudí více energie a síly spolu s pochopením, že nemusíme kráčet ve stejných programech, vzorcích a rodových přesvědčeních dál.

Jaký je váš příběh? Kdy vás napadlo založit Akademii mateřství?
Uvědomily jsme si, že sice máme všichni vystudované inženýrství, jsme magistři, ale to nejzásadnější se zde neučíme. Jak se připravit na mateřství, na miminko, na porod. Jako ženy jsme byly dlouho nejen odděleny od svých těl, jeho moudrosti a napojení, ale i od sebe, od kruhů, sdílení. Ten sen zrodila myšlenka oblečená v moderním kabátu - škola a inspirace životem. Dominika celou Akademii obohatila o příběh svého vědomého početí. Vznikl novodobý pohled na vědomou cestu k miminku, těhotenství, porod, šestinedělí a rané mateřství - Akademie přirozeného mateřství.

Co vše ženám v Akademii přirozeného mateřství nabízíte?
V rámci Akademie šíříme informovanost, veřejně a zcela zdarma. Přijde nám zásadní mít tyto informace zcela dostupné, znát důsledky různých scénářů, a díky tomu se rozhodnout. Zároveň vedeme osobní i on-line programy a setkání, které si kladou za cíl vést ženy hlouběji k sobě, rozpomínat se na svoji vnitřní moudrost, sílu, zdravou důvěru, inteligenci těla, ale i pokoru vůči životu. Jakmile je žena v plné síle, přesně ví, co potřebuje a kde a jak má rodit. Máme program "Vědomá cesta k miminku" pro ženy, které si přejí miminko a "Kvetoucí maminka" pro těhotné ženy, které se připravují na porod.

Jaké jsou vaše budoucí plány?
Plány máme velké. Chceme se rozrůst a pozvat i další krásné spolupráce, které šíří podobnou vizi, myšlenku. Chceme zprostředkovat ženám prožitek vlastní plné síly. Chystáme se i na ženy v šestinedělí a raném mateřství, které je často velmi náročným obdobím. Určitě otevřeme i individuální přístup. Líbí se nám i myšlenka připravovat na vědomé mateřství již dívky na školách, a to v rámci řádného učebního předmětu. Zároveň bychom chtěly do naší palety zahrnout výživu, práci s tělem a mnohé další tak, aby měly ženy v naší Akademii vědomého mateřství možnost komplexních informací a podpory.

Text: Markéta Vostrá, ilustrace: Kateřina Bryol

Zdroj: Časopis Rituals, cesta životem