Získejte neomylnou Intuici prostřednictvím probuzeného Třetího oka

21.09.2021

Většina lidí musí prakticky dennodenně čelit následkům svých nesprávných rozhodnutí. Možná si také říkáte: "kdybych jen tenkrát udělal či neudělal to, či ono, byla by má současná situace mnohem lepší". Jaké by to bylo, kdybyste měli neviditelného průvodce, který by vám vždy poradil, jak se správně zachovat? Možná to nevíte, ale tohoto průvodce si nosí každý z nás v sobě. Intuice, schopnost vycítit správné řešení, zvolit správnou cestu či dopředu rozeznat hrozící nebezpečí, je ukryta v orgánu uvnitř našeho mozku - epifýze. Tento orgán je ztotožňován s mystickým Třetím okem, které nám umožnuje používat vnitřní zrak, a získat tak neomylného průvodce, který nás vždy varuje před špatnými rozhodnutími, pokud mu budeme ochotni naslouchat.

Vševědoucí intuice dřímá v každém z nás

Domníváte se, že vás se tyto schopnosti netýkají? Omyl! Neomylná intuice Třetího oka je v každém z nás. Jediným důvodem, proč neslyšíte její hlas, je nedostatečná aktivace Třetího oka. Tento orgán je totiž u většiny lidí zablokovaný, neaktivní. Dá se říct, že vaše Třetí oko spí. Jeho probuzení není jednoduchý ani krátký proces, ale pokud budete na jeho aktivaci pracovat, postupně se začne otevírat a zpřístupňovat vám schopnosti, o kterých jste dříve ani netušili. Pokud máte ve svém okolí lidi, kterým se jakoby zázrakem vše daří, vězte, že to není náhoda ani "štěstí" - i když si to sami možná neuvědomují, vede je intuice sídlící v jejich částečně probuzeném Třetím oku. Toho všeho můžete dosáhnout i vy.

Na rozvíjení intuice je potřeba pracovat

Aby vaše intuice dokázala posloužit jako spolehlivý vnitřní kompas, který vás provede rozbouřenými vodami vašeho života, je třeba ji kultivovat - posilovat vaše Třetí oko a snažit se jej probudit a otevřít. Intuice a schopnost předvídání není žádná magie, ani super schopnost, kterou by byli vybaveni pouze nadaní jedinci. Je to schopnost, kterou je vybaven každý z nás - schopnost, která nás dokáže ochránit před hrozícím nebezpečím a dovést nás k tomu, co si nejvíce přejeme. Záleží jen na vás, zda ji využijete, nebo ne. Zde je několik způsobů, jak tento vnitřní hlas zesílit:

Monika Sičová
Monika Sičová

Naučte se naslouchat hlasu své intuice

Abyste dokázali využít rad, které vám vaše intuice zcela nezištně poskytuje, musíte nejprve umět rozpoznat, když k vám promlouvá. Hlas intuice není většinou snadné rozeznat, snadno totiž zanikne v záplavě ostatních podnětů a navíc se u různých lidí projevuje odlišnými způsoby. Intuice k vám může promlouvat jako tušení, myšlenka nebo v některých případech i jako hlas. Můžete být dokonce schopni se svou intuicí vést dialog, abyste získali více informací. Někdy k vám může intuice naopak promlouvat prostřednictvím fyzických pocitů, jako je husí kůže, nepříjemný pocit v útrobách, pocit úlevy nebo kyselá chuť v ústech.

Trénujte vcítění do lidí ještě dříve, než poznáte, jací jsou

Každý člověk kolem sebe šíří auru - energetické pole, které sice většina lidí není schopna vidět běžným zrakem, přesto je však možné ji vnímat prostřednictvím intuice a Třetího oka. Kdykoli se s někým setkáte, snažte se jej pozorovat vnímat jeho energetické pole, než s ním začnete mluvit nebo se o něm něco dozvíte od jiných lidí. Pravděpodobně to již nevědomky děláte, nyní se na to jen snažte víc soustředit. Je vám něco z toho co ten člověk dělá nesympatické? Nebo z něj naopak máte zdánlivě bez důvodu velmi příjemný pocit? Čím více pozornosti budete lidem věnovat, tím více si uvědomíte, že o nich dopředu víte věci, které byste běžným způsobem nemohli zjistit.

Probuďte aktivitu Třetího oka a odhalte své skutečné možnosti

Získat silně rozvinutou intuici, která vás povede životem jako neomylný průvodce, může každý z nás. Nejedná se o tajemnou schopnost, ani o zvláštní dar, se kterým se musíme narodit. Naopak, prakticky každý dokáže své Třetí oko probudit pomocí speciálních technik, které ve svém online kurzu vyučuje MUDr. Monika Síčová, přední specialistka v tomto oboru. Kurz probuzení intuice a otevření Třetího oka trvá rok a sestává ze dvou stupňů. Během prvního z nich se naučíte tři základní kroky k otevření Třetího oka, zatímco v druhé části kurzu je budete pod vedením MUDr. Síčové postupně zdokonalovat pomocí meditací a efektivních dechových technik. Nezáleží na vašich předchozích zkušenostech ani na věku. Pohlédnout na svět prostřednictvím Třetího oka dokáže každý z nás.

Otevřené a plně probuzené Třetí oko zlepší váš život ve všech směrech. Získáte nejen silnou intuici, která vás dokáže varovat před nebezpečím a jako neomylný průvodce vám umožní dělat v životě správná rozhodnutí, ale zlepší se také vaše inteligence, empatie, soustředění, kreativita i rozhodnost. Začnete vnímat okolní realitu zcela jinak. Všechny tyto vlastnosti dokážou neuvěřitelným způsobem zlepšit celý váš dosavadní život, kariéru i osobní vztahy. Vaše nově nabyté duchovní vědomí vám pomůže ujasnit si, co od života skutečně chcete - a jasnozřivá intuice vám ukáže, jaké kroky musíte podniknout, abyste své cíle uskutečnili.

3 měsíční online kurz získáte zde na www.monikasicova.cz


Hudbu na podporu aktivity šišinky mozkové ( třetího oka) získáte ZDARMA také zde: www.monikasicova.cz