Pravidla ochrany soukromí

Základní ustanovení

1.Správcem osobních údajů podle paragrafu 5 písm. o) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") je ESPRIT BOHEMIA s.r.o., IČO 27600882 se sídlem Skořicová 257/7, Praha 10, PSČ: 10400 (dále jen "Správce");

2. Kontaktní údaje správce jsou: e-mail: info(@)espritbohemia.cz, tel.: 602 394 834 ;

3. Osobními údaji se rozumí všechny informace identifikující fyzickou nebo právnickou osobu ("uživatel").

Zdroje zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu se souhlasem poskytl uživatel, a které správce získal na základě plnění aktivity uživatele v internetovém portále na www.primazena.cz;

2. Správce zpracovává jen identifikační a kontaktní údaje uživatele pro plnění závazků vzniklých z činnosti uživatele;

3. Správce zpracovává osobní údaje za účelem dodávky a k nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů. Osobní údaje nebudou zveřejňované a nebude docházet k přenosu do dalších zemí.

Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje kupujícího z následujících důvodů:

1. Za účelem registrace na webové stránce www.primazena.cz podle paragrafu 13 odst. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů;

2. Za účelem vyřízení elektronické komunikace s uživatelem (jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo);

3. Za účelem plnění povinností vyplývajících z činnosti uživatele;

4. Poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro plnění vzniklých závazků k uživateli. Bez poskytnutí osobních údajů nelze takové závazky plnit.

Doba uchovávání osobních údajů

1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou po dobu 3 let od ukončení vzniklé poninosti správce;

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů je Správce povinen údaje smazat.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Třetí stranou, která přijímá osobní údaje kupujícího, jsou subdodavatelé Správce. Služby těchto subdodavatelů bezpodmínečně souvisí s úspěšným plněním mezi správcem a uživatelem.

Subdodavateli správce jsou:

  • Webnode AG (systém e-shopu);
  • Česká pošta, s.p. (doručovací služba);
  • Google Analytics (analýza webových stránek);

Práva uživatele

Podle podmínek stanovených v Zákoně má uživatel právo:

1. Na přístup ke svým osobním údajům;

2. Na opravu osobních údajů;

3. Na vymazání osobních údajů;

4. Vznést námitku proti zpracování;

5. Na přenositelnost údajů;

6. Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na e-mailové adrese: info(@)espritbohemia.cz;

7. Podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že došlo k porušení jeho práva na ochranu osobních údajů.

Zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření nutná k zabezpečení osobních údajů uživatele;

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů, zejména zabezpečení přístupu k počítači heslem, používání antivirového programu a pravidelnou údržbu počítačů.

Závěrečná ustanovení

1. Odesláním elektronické registrace na webové stránce www.primazena.cz potvrzuje uživatel, že byl obeznámený s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá;

2. S těmito pravidly souhlasí uživatel souhlasí zaškrtnutím políčka v registračním formuláři;

3. Správce je oprávněný tato Pravidla kdykoliv změnit. Novou verzi Pravidel je povinný zveřejnit na své webové stránce.

Tato Pravidla vstupují v platnost 1. 6. 2021