Ambulantní hysteroskopie bez bolesti

05.07.2023

Přestože se ve světě stále více prosazuje trend, kdy se díky modernější metodice, přístrojovému vybavení a erudici lékařů přesouvají jednodušší výkony do ordinací praktických gynekologů, je podvědomí pacientek o tom, že lze mnoho drobnějších operací podstoupit ambulantně, stále ještě relativně nízké.

Jeden z nejčastěji prováděných gynekologických zákroků je vyšetření děložní dutiny neboli hysteroskopie. Donedávna se prováděla v České republice téměř výlučně v nemocnicích.

I u nás už však naleznete špičková centra, která zákrok provádí ambulantně.

Ambulantní hysteroskopie je šetrná metoda s širokým využitím

Největšími centry, které se v České republice na ambulantní hysteroskopii zaměřují, jsou Gynprenatal v Havířově a Gynenatal v Hlučíně. Pod vedením MUDr. Petra Kováře, který je zastáncem a velkým propagátorem této metody, se zde ambulantní hysteroskopie provádí už od roku 2009 a ročně tady zákrok podstoupí více než 2000 žen. "Vývoj ambulantní hysteroskopie zaznamenal v posledních letech výrazný posun. Technologie, které k nám ze světa přicházejí, nám umožňují snadněji a rychleji řešit ambulantně čím dál tím rozsáhlejší nálezy v děloze. Dnes jsme schopni odstranit útvary o velikosti tři centimetry i více, o čemž jsme donedávna nemohli ani uvažovat," říká MUDr. Kovář, zakladatel Center ambulantní hysteroskopie.

Ambulantní hysteroskopii podstupují pacientky s minimální zátěží a ihned po provedení zákroku, který trvá zpravidla pět až patnáct minut a umožňuje lékařům diagnostikovat a v mnoha případech vyřešit rychle a šetrně řadu obtíží, odcházejí domů. "V případě potíží spojených s menstruačním cyklem, jako jsou bolestivá menstruace, silné, nepravidelné, příliš časté krvácení či extrémně silná menstruace, lze metodu s výhodami využít. U žen po přechodu pak řeší jakékoliv zakrvácení. Pomáhá rovněž v případě komplikací při nitroděložním a hormonálním nitroděložním tělísku, kdy je potřeba upravit jeho polohu. Využít ambulantní zákrok lze také ke kontrole jizvy po císařském řezu, podezření na nitroděložní srůsty, i k vyloučení vrozené vývojové vady děložní," vysvětluje průkopník metody.

Moderní technika zvyšuje šanci žen na otěhotnění

Vrozené vady děložní má v populaci jedna z osmi žen a v řadě případů způsobují neplodnost. "Díky špičkovému přístrojovému vybavení jsme dnes kvůli technice schopni mnohé z vrozených vývojových vad děložních ambulantně zjistit. Pokud je to možné, pak za určitých okolností i ambulantně vyřešit, nebo pacientku odeslat na specializované nemocniční zařízení, či navrhnout způsob operační léčby tak, abychom výrazně zvýšili šanci na otěhotnění. K diagnostice vývojových vrozených vad děložních, které při běžném ultrazvukovém vyšetření často unikají, na našich pracovištích s úspěchem využíváme nejmodernější trojrozměrný ultrazvuk."

Ambulantní hysteroskopie zvyšuje i šance žen na otěhotnění "Metoda dle mého názoru spadá mezi základní vyšetření při léčbě sterility a infertility. Příčinou neplodnosti, či opakovaného potrácení je přibližně v deseti procentech případů děložní faktor. Zákrok nám pomůže rychle odhalit příčinu a přibližně u třetiny žen jsme pak takto schopni příčinu sterility nejen identifikovat, ale případně ji ihned při tomtéž zákroku odstranit," uvádí gynekolog.

I silné menstruační krvácení se dá řešit

Spousta žen dnes řeší silné menstruační krvácení. "I silné krvácení má dnes řešení. Hysterektomie – tedy operační odstranění dělohy, by mělo být až poslední variantou, kdy všechny ostatní možnosti selhávají. Než ale budeme mluvit o jakékoliv léčbě, měly by být v první řadě vyloučeny potenciálně nebezpečné příčiny krvácení uvnitř dělohy samotné. Mnohdy se jedná se o tzv. endometriální polypy, které samy o sobě mohou být příčinou těchto silných krvácení a jejichž odstraněni potíže v mnoha případech vyřeší. Dalším zásadním důvodem mohou změny sliznice děložní, které samy o sobě mohou postupně přejít v rakovinu dělohy. To lze diagnostikovat nebo léčit pomocí hysteroskopie, v mnoha případech ambulantně, jak to provádíme na našich pracovištích. V rámci úpravy silné menstruace lze použít širokou škálu hormonálních přípravků, v některých případech hormonální antikoncepce nebo např. hormonálních nitroděložních tělísek. Pokud žena nechce nebo nemůže hormony, přichází v úvahu operační léčba. V mnoha případech ale není zapotřebí odstraňovat dělohu, stačí provést pouze trvalé odstranění sliznice, tzv. ablaci endometria. Tu lze provést v nemocnici, na našich pracovištích ji provádíme u vybraných pacientek také ambulantně. Samozřejmě jsou případy (např. kdy příčinou jsou velké svalové uzly – tzv. děložní myomy), kdy nezbývá, než dělohu odstranit celou laparoskopicky nebo klasickou operací", dodává gynekolog.

Stále více žen volí šetrnou alternativu zákroků

Přístroje, které jsou dnes vybaveny prvky umělé inteligence, výrazně usnadňují lékařům v gynekologických ordinacích práci a umožňují jim lepší diagnostiku i řešení. Ambulantní metody jsou šetrné a bezpečné, a jejich výhody mnohdy převažují nad klasickým řešením.

V ordinacích Gynprenatal a Gynenatal provádějí každým rokem větší množství takovýchto ambulantních zákroků a v současné době je jich více než dva tisíce ročně. "Metodu lze rozhodně doporučit jako šetrnou alternativu pro řadu žen, které jsou jinak kvůli pouhému odebrání vzorků, či vyčištění dělohy vyslány k hospitalizaci. Pacientky k nám přijíždějí z celé České republiky i zahraničí. Zejména v uplynulém období poznamenaném pandemií, kdy se kvůli covidovým restrikcím výrazně prodloužilo období čekání na nejrůznější zákroky, se u nás několikanásobně zvedl počet samoplátců ze zahraničí. Pacientkám z České republiky však zákrok plně hradí zdravotní pojišťovny," doplňuje MUDr. Petr Kovář.

Nechybí ani aktivní přístup k výzkumu a vývoji

"Ve spolupráci se zahraniční firmou zabývající se výrobou medicínských operačních nástrojů jsme vyvinuli a v současné době uvádíme na trh nejmenší hysteroskop na světe, určený právě pro operování v dutině děložní. Slibujeme si, že díky revoluční konstrukci a unikátním optických lastnostem usnadní nitroděložní operativu v ambulancích lékařů po celém světě. Doplní tak námi v minulosti vyvinutou sadu operačních nástrojů, která je již několik let gynekology v mnoha zemích používána. V dubnu jsme jej uvedli na trh na světovém kongresu v Barceloně, českou premiéru měl minulý měsíc," uzavírá MUDr. Petr Kovář.