Astro náhled na leden 2023

30.12.2022

První polovina ledna patří stále Kozorohovi - ve znamení Kozoroha je i Merkur, tudíž máme prostor zpevnit se, napojit se na zdroj vnitřní stability , vytvořit si vlastní řád, kterého se budeme držet. Kozoroh je systematické znamení - nyní si můžeme systematicky naplánovat cíle, kterých budeme chtít v roce 2023 dosáhnout. Do 18.1. je Merkur v Kozorohu retrográdní, takže přeje vnitřní práci. Po 18.1. budeme moci naplánované cíle postupně realizovat ve vnějším světě, čemuž bude pomáhat i Mars v Blížencích, který se konečně od 12.1. vydává přímým směrem. 20.1. v 9h30 vstupuje Slunce do znamení Vodnáře (ve Vodnáři je i od 3. do 27.1. Venuše). Vodnář má schopnost nahlédnout na život (veřejný i soukromý) z nadhledu a vnímat tak souvislosti i struktury života. Skrze Slunce ve Vodnáři k nám mohou proudit nové impulsy a vize, které můžeme po celý rok realizovat ve hmotě (Uran, vládce Vodnáře se nachází ve znamení Býka). Nyní se můžeme na svůj život podívat z jiné perspektivy než obvykle, z nového úhlu pohledu. Vodnář nás učí odpoutat se od starých struktur bytí, být svobodný a volný.

3.1. vstupuje Venuše do znamení Vodnáře, v němž setrvá do 27.1. Venuše je Archetyp Animy- čili u žen symbolizuje esenci jejich ženství, to jak vnímají vlastní ženství, jejich smyslové a erotické naladění. Venuše také poukazuje na vlastní tvůrčí a umělecký potenciál a na hodnoty, které vyznáváme. U muže také Venuše ukazuje jeho vlastní schopnost milovat a také jeho Animu -ženskou část osobnosti. Ukazuje jaký typ ženy ho eroticky přitahuje. Venuše ve Vodnáři má otevřený a experimentální přístup k lásce a vztahům, hledá volnou a originální lásku. Dobrovolně dokáže být věrná, nedá si však nic vnucovat. Potřebuje svobodu, mít pocit, že kdykoli může odejít- pak je schopná ve vztahu zůstat. Je férová a stejné chování požaduje od partnera a potřebuje naprosto rovnoprávný vztah. Venuše ve Vodnáři má ke vztahům liberální postoj - pokud si však sama nenastaví nějaký individuální morální kodex, vztahy se jí mohou rozplývat pod rukama, když se ukáže že její svobodomyslnost a nenucenost jsou pouze projevem skrytých výhrad. Její chladná a neosobní citová povaha zcela jistě vyhovuje jejím kamarádům, ale může přimět někoho, kdo je pro ni více než kamarád, aby ji opustil. Pokud Venuše ve Vodnáři nechce prožívat samé emocionální masakry a rozchody musí zpracovat téma "svoboda a vztah". Problém Venuše ve Vodnáři často tkví v tom, že chce svému partnerovi poskytnout svobodu a prostor, aby si mohl dělat co chce. Když mu ale dá svobody příliš mnoho, partner si pak myslí , že jí na něm nezáleží a cítí se tak nejistý, že začne do vlastní svobody narážet. Je třeba odhalit -nejbližší osobě- vlastní názory a otázky týkající se svobody v lásce. Pak se nejbližší milovaná osoba bude cítit vtažena do života Venuše ve Vodnáři. A také je třeba se pídit po tom, co téma svobody ve vztahu znamená pro partnera. Především však Venuše ve Vodnáři by měla projevovat svou lásku, jinak cokoli co udělá ve jménu svobody, bude pouze klam. Venuše ve Vodnáři je velice originální a také miluje vše originální. Její milostný život může být naprosto nevypočitatelný - dnes tu láska je, zítra už není. Dnes se chce rozejít a zítra vdávat. Venuše ve Vodnáři je idealistická, liberální, originální, nevlastnická, vybíravá, ale také nevypočitatelná, neupřímná, paličatá, sarkastická, necitlivá. Venuše ve Vodnáři je přátelská, kultivovaná a humánní. Muž s Venuší ve Vodnáři hledá ženu s těmito vlastnostmi

Úplněk v Raku nastává sedm minut po půlnoci 7.1.2023 . Slunce v Kozorohu je v konjunkci s retrográdním Merkurem a obě tělesa jsou v opozici na Lunu v Raku. Slunce je ve volnějším harmonickém trigonu na Uran v Býku a Luna je ve volnějším harmonickém a podpůrném trigonu s Neptunem v Rybách. Retrográdní Mars v Blížencích se nachází ve volnějším harmonickém trigonu s Venuší ve Vodnáři. Ascendent okamžiku kulminace úplňku je ve znamení Vah, jeden z vládců Vah - Chiron - je v 7.domě, kterému Váhy vládnou. Jupiter v Beranu vytváří volnější harmonický sextil, na dalšího vládce Vah - Venuši.

Úplněk v Raku se bude vyznačovat silnými emocemi, citlivostí, člověk může snadno sklouznout do melancholické nálady a sebelítosti, proto je třeba vědomě pracovat s emocemi a uvolňovat psychiku. Energie úplňku v Raku je zaměřena na rodinu, na zázemí - nyní je vhodný čas k uvědomění si, jak moc důležití jsou pro nás členové naší rodiny, jak moc důležitý je pro nás domov, naše hnízdo. Pokud se aktuálně potýkáme s nějakými nedorozuměními se členy rodiny, je vhodný čas zkusit přenastavit vlastní úhel pohledu na osoby, kterých se tento problém týká. Slunce v Kozorohu je v konjunkci s retrográdním Merkurem v Kozorohu - Merkur symbolizuje náš způsob myšlení a komunikaci a retrográdní Merkur zaměřuje pozornost do našeho nitra - proto nyní můžeme hledat a případně pozměnit určité vzorce myšlení, které nás v této oblasti svazují či limitují - je třeba si uvědomit, že náš pohled na druhé je ovlivněn vlastními subjektivními emocemi. Proto je nyní vhodný čas odpoutat se od všech skutečných i domnělých křivd a zranění, která jsme "utržili" v rámci vztahů s rodiči, sourozenci či s dalšími členy rodiny. Nyní můžeme léčit všechny typy vztahů - i ty partnerské (Chiron v 7.domě, Chiron sextil Venuše, Mars trigon Venuše). Díky léčení a harmonizování rodinných a partnerských vztahů snáze dosáhneme niterného pocitu bezpečí, jistoty i pocitu sounáležitosti se svými blízkými. Nyní také můžeme energeticky očistit svůj domov - i pomocí bylinných vykuřovadel či esencí. Raci uzavírají jedno životní období.

8.1. vstupuje na devět měsíců Lilit do ohnivého znamení Lva. Lilit poukazuje na stínové aspekty nás samotných, věci, které v každodenním životě popíráme a potlačujeme. Nyní Lilit může odkrýt to, jak máme zpracované (či nezpracované) své ego, zda jsme propojeni se svým Já, jak dalece máme vytvořenou vlastní identitu, jaký máme vztah s otcem (mužskými autoritami), jak dalece jsme schopni tvořit (svůj život) Nyní tedy máme 9 měsíců k tomu, abychom se vědomě vyrovnali se vztahem s otcem a se vztahem vůči mužství- muži mohou navázat kontakt se svou mužskou podstatou, aniž by se museli stavět do pozice diktátora a ženy si mohou uvědomit, že jsou "královnami" i bez ovládání a manipulace s mužstvím. Lilit ve Lvu poukazuje na možnost že byla v minulých inkarnacích zneužita vlastní kreativita, prohýření vlastních možností ,narcismus, egocentričnost -nyní problémy se sebevědomým, komplexy. Nyní tedy nastává čas odpoutat se od nezralé egocentričnosti a rozvíjet vlastní kreativitu. Toto téma se týká náš všech, ale nejintenzivněji Lvů (těch co mají ve Lvu Slunce, Lunu, osobní planety a Ascendent) - ti budou konfrontování se stínovými stránkami vlastní povahy

12.1. se Mars v Blížencích vydává do přímého chodu - a naše energie, schopnost se prosadit, jít za svými cíli se dostává do pohybu. V Blížencích je Mars pohotový, chytrý, má ostrý jazyk, je šikovný bystrý a obratný. Dokáže souběžně usilovat o několik cílů. Dovede takticky měnit své jednání. V negativu má sklony k roztržitosti, snadnému rozptýlení pozornosti, k cynismu a sarkasmu. Rozhoduje se rychle, chytře a prakticky. Všechny cíle vnímá jako relativní a uzpůsobuje je vždy novým poznatkům. Je duchaplný, zábavný, živý, ale citově se nerad váže. Nejlepší ventily agrese jsou rychlé sporty vyžadující prudký start jako sprint či squash, ale i šerm a šachy. Největší síla je nyní v komunikaci a informacích.

18.1. se Merkur v Kozorohu vydává do přímého chodu a komunikace s vnějším světem se vyjasňuje. Merkur symbolizuje to jak myslíme, jak komunikujeme, to co nás zajímá, jaký je náš intelekt. Merkur v naší mysli funguje na způsob telefonní ústředny, kdy různým aspektům nás samých doručuje poselství a rovněž vysílá poselství různých aspektů nás samých vnějšímu světu a těm, kteří se v něm nacházejí. Způsob, jakým jsou předávána poselství, je klíčovým faktorem pro jejich přijetí. Proto Merkur hraje významnou roli ve vztazích - protože problémy ve vztazích vždy spouštějí potíže v komunikaci. Buď nejsme schopni efektivně komunikovat, nebo nejsme schopni naslouchat a rozumět. Merkur symbolizuje naše mentální procesy - jak vstřebáváme a zpracováváme informace - což děláme podle našeho vlastního pohledu na svět, který nám odhaluje zbytek horoskopu.

Merkur v Kozorohu nám pomáhá soustředit myšlenky na to podstatné - má schopnost se dobře soustředit. Merkur v Kozorohu má pozoruhodnou schopnost ukáznit své myšlenky, odstranit mentální zmatek a skutečně se koncentrovat na právě aktuální záležitosti.

Merkur v Kozorohu má sklon k pečlivě práci s informacemi a také si dává pozor na to, co říká. Chce být pro své myšlenky respektován a nesnáší, když ho někdo považuje za hlupáka. Je tu sklon nechat se ovlivnit myšlenkami a názory svých otců (mužských autorit). Toto logické, realistické a přízemní umístění Merkura inklinuje ke konzervativnímu myšlení a také k suchému smyslu pro humor.

Merkur v Kozorohu podporuje logiku a analýzu nás všech, ale nejvíce Kozorohům a dalším dvěma zemským znamením - Býkům a Pannám a do určité míry i Štírům a Rybám jež se nacházejí v harmonickém sextilu vůči Kozorohovi. Raci budou díky tomu, že jsou opozičním znamením Kozoroha "ponoukání" aby "vystrčili hlavu z písku" a konečně se tváří v tvář podívali všemu, před čí dosud zavírali oči. Berani a Váhy, jež se nacházejí vůči znamení Kozoroha v dynamické a napěťové kvadratuře si nyní mohou vyjasnit situaci, jednat více systematicky a vyřídit všechny dosud nedokončené pracovní úkoly.

20.1. v 9h30 vstupuje Slunce do vzdušného znamení Vodnáře. Vodnář má schopnost nahlédnout na život (veřejný i soukromý) z nadhledu a vnímat tak souvislosti i struktury života. Skrze Slunce ve Vodnáři k nám mohou proudit nové impulsy a vize, které můžeme po celý rok realizovat ve hmotě (Uran, vládce Vodnáře se nachází ve znamení Býka). Nyní se můžeme na svůj život podívat z jiné perspektivy než obvykle, z nového úhlu pohledu. Vodnář nás učí odpoutat se od starých struktur bytí, být svobodný a volný.

21.1. nastává ve 21h53 novoluní ve znamení Vodnáře - Slunce i Luna jsou ve volnějším harmonickém sextilu s Jupiterem v Beranu. Ve znamení Vodnáře se nachází i Venuše a Saturn - obě tato tělesa jsou v konjunkci. Nov ve Vodnáři naši pozornost zaměřuje na budoucnost - je vhodný čas naplánovat si co chceme dělat, jak chceme žít, čeho chceme dosáhnout - je to čas nových nápadů a plánů. Můžeme plánovat i pracovní cíle - pozor však na stavění vzdušných zámků, ke kterým má Vodnář sklon. Harmonický sextil od Jupitera však může přinést nějakou zajímavou příležitost. Nyní je čas aktivovat vlastní originalitu, odpoutat se od všeho co nás svazuje, protože Vodnář potřebuje být nezávislý.

Konjunkce Venuše a Saturna ve znamení Vodnáře může blokovat vyjadřování citů - nalaďte se na své emoce, přijměte je a vyjádřete je - když nedáte najevo to, co cítíte, vaši blízcí mohou nabýt dojmu, že se jich straníte - a vy sami se můžete cítit nepochopení a opomíjení.

Vodnáři otevírají nové životní období
Vodnář na fyzickém těle souvisí s lýtky, kotníky ,žílami a Centrálním nervovým systémem. Vše co uděláme nyní pro tyto části těla se nám vyplatí. Můžeme masírovat lýtka bylinnými oleji, protahovat a procvičovat svaly na nohách, dodat tělu hořčík, rutin, užívat byliny, které čistí žíly a cévy a zpevňují jejich stěny. Nyní není vhodný čas na případnou operaci křečových žil

22.1. ve 23h58 se Uran v Býku vydává vpřed. Uran je archetypem změn, je to revolucionář toužící po svobodě, je zaměřen na budoucnost a nyní prochází znamením Býka. Býk je znamení , které úzce souvisí s hmotou, fyzičnem, fyzickým tělem, přírodou, s majetkem, financemi, s budováním jistoty a stability. Do této oblasti vstupuje Uran, jež zde aktivuje "revoluci", a změny pro to, abychom se mohli nadále vyvíjet . Je čas na převzetí zodpovědnosti za sebe sama a překonat všechny nejistoty a strachy , které v sobě objevíte. Spoléhejte sami na sebe, na své kvality a na své vlastní hodnoty. Obraťte se ke svým zdrojům
27.1. Venuše vstupuje do vodního znamení Ryb - Venuše v Rybách je povýšena, protože láska a krása mohou v tomto citlivém, imaginativním a soucitném znamení dojít svého plného sebevyjádření. Ale jak už to tak bývá, abyste mohli dosáhnout největších výšin, možná budete muset předtím klesnout do hlubin- do hlubin, které jsou výsledkem vaší naplno projevované lásky a příliš naivního očekávání toho, co vám láska může dát. Venuše v Rybách v srdci ví, že láska je vše, ale svět, takový jaký je nyní, klade do popředí věci jako jsou např. peníze či pud sebezáchovy. Venuše v Rybách se tudíž musí naučit, jak nejlépe vyjádřit svůj univerzální smysl pro lásku, jinak bude odsouzena k přílišné zranitelnosti a k tomu, že její starostlivá povaha bude zneužita. Venuše v Rybách miluje celý Vesmír, vše živé. V důsledku této lásky k celému Vesmíru může mít "majitelka" Venuše v Rybách problémy v intimních vztazích, protože v takovém vztahu se snaží všechnu lásku věnovat jediné osobě nebo dostat od jediné osoby. Pak může mít partner pocit, že topí ve vaší lásce a citech, že není schopen se podle toho chovat a je možné že pak odejde s někým, kdo není tak náročný.

Venuše v Rybách směřuje ke komplexní povaze lásky. Na jedné straně má vysoce vytříbený smysl pro ničím nepodmíněnou lásku a pro léčivé účinky krásy, na druhé straně však její obavy a pochybnosti o obyčejných omylných lidských bytostech ji vybízejí vnímat lásku jako něco, co potřebuje a krásu jako něco, co lze získat nebo vlastnit. Tudíž aby Venuše v Rybách mohla usměrnit a správně projevit svou milostnou povahu, měla by se procvičovat v nějaké oblasti umění nebo služeb, např. v malování, hudbě, péči o zvířata ,o lidi či v čemkoli, co poskytuje poučení nebo uvolnění. Tím na oplátku vzroste její smysl pro sebehodnocení, jehož nedostatek je příčinou bolesti a zmatku a beznadějné touhy, která vzniká proto, že hledá v někom jiném někoho nebo něco namísto lásky ke svému já, o němž pochybuje. Venuše v Rybách je schopna bezmezné oddanosti, obětavosti, ochoty pomoci, je jemná a nezištná. Touží po bezedných hlubinách lásky. Je však také schopna utápět se v přáních a iluzích, které zaměňuje za skutečnost. Může mít problém vymezit se a snadno se nechá využívat. Venuše v Rybách je soucitná, citlivá, šlechetná, s léčitelským potenciálem. Muž s Venuší v Rybách hledá ženu s takovými vlastnostmi

Do 16.5. 2023 Jupiter prochází znamením Berana. Víra Jupitera v Beranu spočívá na principu, že Život se o ty, kteří ho žijí, postará. Spontánní důvěra je silným rysem tohoto Jupitera. Když se věci nedaří, tato filozofie nám říká, že je toho ještě pořád mnoho před námi, že životní zásoby možností a zážitků jsou nevyčerpatelné. Jupiter v Beranu nachází pocity štěstí a smyslu v tom, že si může žít zcela dle svých potřeb a že mu lidově řečeno nikdo do života "nekecá" a vzpěčuje se jakémukoli "organizování" zvenčí. Je tu silná potřeba někam život nasměrovat, přicházejí nové nápady a impulzy. Touha zažít nějaké nové zážitky, nová dobrodružství. Zesiluje se odvaha jít za svým cílem a také pocity naděje. Je třeba si však dát pozor na zesílenou aroganci a marnotratnost. Důležitá je zde zdravá sebedůvěra. Jupiter v Beranu samozřejmě nejsilněji podporuje Berany a také další dvě ohnivá znamení - Lvy a Střelce a do určité míry i Vodnáře a Blížence. Berani si však musí dát pozor na přílišnou zbrklost a neuváženost, stejně jako i pro tendenci plýtvat svou energií - tato témata se dotknou i Vah, které se nacházejí v opozici na Berany a také Raků a Kozorohů, kteří jsou vůči Beranu v dynamickém a napěťovém aspektu zvaném kvadratura. Pro Váhy, Raky a Kozorohy je nyní důležité vybudovat si zdravou sebedůvěru a rozhodnost.

Saturn stále prochází znamením Vodnáře - učí nás pochopit to, co co to znamená být svobodný člověk ve svobodné zemi. Skrze neochvějné překonávání překážek nesmíme cíl svobodného bytí a žití ztrácet ze zřetele a nyní můžeme téma osobní i společenské svobody hlouběji pochopit.
Chiron stále prochází znamením Berana a pomáhá nám léčit naše sebevědomí (uvědomění si sebe sama), sebedůvěru a odvahu žít si svůj život po svém

Ve znamení Ryb se nachází již několik let i jejich vládce - Neptun a aktuálně také Selena, která ukazuje jakou cestou máme jít. Nyní můžeme rozvíjet svůj soucit, intuici, empatii, imaginaci. Štěstí a pocit spokojenosti nacházíme v plném prožití přítomného okamžiku, uprostřed přírody a v činnostech jako je meditace, modlitba či léčení vlastní duše.

Pluto se nachází na konci znamení Kozoroha - od roku 2008 transformuje politický systém a náš vztah k autoritám vnějším i autoritě vnitřní.

Astrolog Věra Šourková