Leden z pohledu Numerologie

02.01.2023

Během prvních tří měsíců roku ještě zpracováváme události uplynulého roku a připravujeme se na rok stávající. Leden symbolizuje nové začátky, aktivitu a sebevědomí. Je třeba rozmyslet si, co chceme zrealizovat, prosadit, v čem chceme být samostatnější.

Nyní je čas zaměřit se na vlastní individualitu a identitu, rozšířit si svůj životní prostor. Jednejte s druhými otevřeně, upřímně, s pochopením a bez předsudků. Druzí pak s vámi budou jednat stejně. Láska k bližnímu a altruismus jsou důležité. Nenechejte si však až příliš zasahovat do svého vlastního prostoru. Pečujte o svou tělesnou schránku i o svůj duševní stav. Rozhodujte se sebejistě a sebevědomě, buďte tvůrčí a aktivní, vstřícní a tolerantní (číslo 1 je snaha prosazovat svůj úhel pohledu -je třeba akceptovat i odlišné názory) , nechejte se inspirovat, buďte samostatní a nezávislí

Leden nás učí samostatnosti. Také si nás vede k uvědomění, že pokud chceme být v tom co děláme úspěšní, musíme se umět soustředit na sebe, na vlastní "vnitřní hlas", rozhodovat se samostatně, důvěřovat si, jednat nezávisle a aktivně . nezapomínejte však ani na odpočinek.

Číslo roku 2023 je číslo 7, které nás vede k duchovnímu vývoji, k práci s emocemi a s intuicí. Pokud k číslu roku připočteme číslo měsíce ledna - 1 - dostaneme výslednou číslo 8. Osmička je číslo životní rovnováhy, číslo tzv. "karmy" - číslo zákona příčiny a následku, čili uvědomění si že každý náš čin vede k nějaké reakci a proto je třeba si pečlivě zvážit veškeré své aktivity a rozhodnutí - budou mít dopad na události celého roku 2023. Budujme svou vnitřní rovnováhu a harmonii - ta se bude projevovat i v naší každodenní fyzické realitě
Astrolog Věra Šourková

Zdroj: Časopis Rituals, cesta životem