Mezi nebem a zemí - Rok 2022: rok Vodního Tygra

30.10.2021

Rok co rok se díváme do nebeského orloje, abych odtušili, co nám Velký tvůrce Všehomíra, Nefritový císař, Velký architekt nebo snad Bůh, či jakými všemi jmény nazýváme onu prapůvodní sílu, přichystal na následující roční cyklus. Jaké energie jsou vepsány do stvoření a jak se mohou projevit v naší realitě.
Pokud nevyznáváme názor, že pouze my jsme tvůrci reality, ale chápeme, že čtvero ročních období, tornáda, povodně i zemětřesení nejsou odvislé od našich vizualizací a přání, ale že zde jsou vyšší síly a principy, kterým i my podléháme, je znalost a porozumění nebeskému jízdnímu řádu výhodou, kterou můžeme zužitkovat, pokud usilujeme o splynutí s všehomírem a netoužíme s ním bojovat.

Jedna z nejstarších a dosud fungujících metod, jak se dívat na nebeský orloj, je právě tradiční čínská astrologie, jejíž počátky se ztrácejí v mlhách dávnověku a jejíž kořeny nacházíme hluboko před naším současným letopočtem. To činí z tohoto systému jednu z nejprověřenějších a nejspolehlivějších metod, ač o něm v našich zemích panují mnohé mýty a pověry. O některých jsem již psal, o jiných se ještě zmíním.
To, co nejspíš ví každý z čtenářů, je to, že staří Číňané oproti jiným národům klasifikovali astrologicky kromě jiného také samotné jednotlivé sluneční roky (cykly), a tak si nejspíš vzpomenete, že rok 2021 je rokem Buvola, rok 2020 byl rokem Krysy a tak tedy rok 2022 označíme jako rok Tygra. Ti znalejší vědí, že každé zvířecí znamení se vyskytuje v pěti formách, na základě prastaré metafyzické teorie o pěti proměnných (častěji se uvádí prvcích). Viděno touto optikou nemáme jen 12 zvířecích regentů, ale celkem šedesát astrologických znamení.

Rok Vodního Tygra

Nadcházející rok 2022 bude tedy rokem Vodního Tygra (Ren Yin), který je 39. znamením z celkového šedesátkového cyklu astrologických znamení v čínské astrologii. Nefritový císař tak tedy povolal odvážného a hrdého Tygra, aby se ujal nad rokem, který my označujeme jako rok 2022, své vlády a on ji bude vykonávat skrze jangový element Vody. Proto bude rok 2022 rokem Vodního Tygra.

Mnoho lidí u nás se domnívá, že čínská astrologie je řízena lunárním cyklem, ale to je jeden z obvyklých obecných omylů, který u nás panuje. V Číně se od pradávna užívaly dva cykly: lunární i solární. Lunární kalendář byl používán jako náboženský a občanský kalendář. To znamená, že se podle něj slavily náboženské svátky, narozeniny lidí nebo se podle nej vybíraly daně. Lunární rok je však zhruba o deset dní kratší, než sluneční, a tak se musí celkem složitě vyrovnávat, jinak by se počátek roku neustále měnil a co 9 let by byl v jiné roční době, stejně jak to mají jiné lunární kalendáře, například muslimský, nebo židovský. Čínská astrologie používá ale prastarý solární kalendář 24 Jie Qi, který používají čínští farmáři, protože lépe odpovídá obecnému ročnímu slunečnímu cyklu. Není na tom nic neobvyklého, však ani u nás se náš občanský, tzv. gregoriánský kalendář neshoduje s astrologickými cykly západní astrologie.

Důležité datum: 3. února 2022

Astrologicky tedy rok Vodního Tygra (Ren Yin) nenastane druhé novoluní po dni zimního slunovratu (někdy od půlky ledna do půlky února), jak se má obecně za počátek čínského nového roku, ale v moment, kdy se slunce dostane na polovinu mezi zimní slunovrat a jarní rovnodennost. Staří Číňané tento den označovali jako Li Chun, tedy "počátek jara", a my ho můžeme připodobnit k našim Hromnicím nebo také k pohanskému svátku Imbolc. V roce 2022 tento moment nastane 3. února v 21 hodin a 51 minut SEČ. Všichni, kteří se narodili před tímto okamžikem, jsou přiřazení pod rok Kovového Buvola (Xin Chou) a ti narozeni od tohoto okamžiku již budou narozeni v roce Vodního Tygra (Ren Yin). Takový je řád všehomíra.

Jaký bude rok Vodního Tygra (Ren Yin)?

Co nám přinese za energie? K tomu, abychom dovedli udělat slušnou předpověď, se musíme zamyslet nad znamením Vodního Tygra a porozumět tomuto regentovi. Rok Tygra patří k jangovým rokům, a měla by mu být vlastní aktivita a mužský činorodý princip. Znamení Yin (nezaměňovat s principem jinu), které má jako regenta přiděleno Tygra, je zobrazením strnule stojícího muže v úřední čapce s rukama zvednutýma k pozdravu. Tato symbolika je důležitá, protože toto znamení je jakýmsi začátkem a dochází zde ke zdravení, a tedy vítání. Abychom to chápali v souvislostech, ukážu vám širší kontext znamení. Kanec, který je posledním z dvanácti znamení čínské astrologie, je obrazem početí. Krysa, která je prvním znamením čínské astrologie je obrazem narození, ale až Tygr přivádí věci tak říkajíc k životu.

Uvědomme si, že když se narodí lidské mládě, je ještě neduživé a slabé. Ostatní mláďata se rodí více méně soběstačná, vyjma lidského, které potřebuje vyšší míru rodičovské péče. Než rodiče představí rodině své právě narozené dítě, uchylují se s ním do ústraní a po dobu zhruba šesti neděl je vyhlášeno jakési hájení matky a dítěte. Ve starých obyčejích najdeme v tomto čase ritualizované chování rodičů, které má odhánět zlé duchy, aby dítě zůstalo uchráněno. Ve staré Číně se třeba děti oblékaly do tygřích oblečků, aby se jich zlí duchové a nemoci zalekli a nechali je na pokoji. Až o něco později pak byly děti tzv. uvedeny do společnosti a představeny ostatním členům rodiny a komunity.

A tento moment počátku je spojen se znamením Tygra. Má to ještě další paralely. Prvním měsícem každého čínského roku je měsíc Tygra, který je třetím znamením z dvanácti, a nikoliv Krysa, která je první. Ta vládne prosinci a času zimního slunovratu. Tygr je totiž prvním měsícem jara. Je to čistá esence projeveného počátku. Je to moment, kdy ze semene nevzejde jen kořen, ale kdy se objeví i nadzemní část rostliny. V hodinách je hodina Tygra čas mezi 3. a 5. hodinou ranní. Tato doba je spojena s dráhou plic a jde tedy o jakési nadechnutí se do nového dne. Traduje se, že na přelomu hodiny Buvola a Tygra také snad nejčastěji umírají nemocní lidé.

Znamení Tygra je začátkem.

Síla Tygra je dána silou bujné rostliny, která se snaží prosadit se. Prodrat se. Je svým způsobem drsná a nesmlouvavá, jako umí být drsné, ale i kruté nesmlouvavé mládí a vlastně vše v počátku. Tygr si tak zjednává respekt a úctu. Ze všech pěti Tygrů bude nejdivočejší a nejhouževnatější ten Dřevěný. Ten ale přijde až za dvanáct let. Nadcházející Tygr bude Vodní. Tygr oděný do černého pláště.

Element Vody v čínské metafyzice představuje moudrost, empatii a péči. Ren (jangová Voda) je symbolizována vlnou, velkou vodní hladinou a také řekou. Spíš tou, která se valí přes kameny, než tou pomalu a líně se vlnící krajinou. Přestože v pěti prvcích patří k elementu Vody emoce strachu, jde v tomto případě o emoci vycházející z disharmonické Vody. Jsou-li u člověka oslabené ledviny, objevují se fobie a nevysvětlitelné strachy. V tom zdravém projevu je energie Vody představována péčí, starostlivostí. A myslím, že chápeme, že mezi starostlivostí a strachem je jen tenká hranice. Vždyť přehnaná, úzkostlivá péče je jen jiným projevem strachu.

Voda je tedy v případě Tygra příznivým elementem, který tomuto houževnatému a mnohdy i prudkému a zbrklému znamení může dát moudrost, empatii a rozvahu. Doufám, že se nebudu tedy mýlit, když řeknu, že teď, po dvou letech omezení a izolace (Kov), přijde období, kdy by se měly věci rozhýbat. Dění by se mohlo dát do pohybu. Stagnace by se mohla uvolnit. Snad bychom se mohli i nadechnout.

Voda teče, a proto k ní přiřazujeme také vše spojené s dopravou a spedicí. Nejen tou říční. A také ne s leteckou, ta je přiřazena k elementu Ohně. Tomu Voda moc nepřeje a je jeho kontrolou a omezením. Oheň, tedy zábava a zážitky obecně ještě nebudou podpořeny. Restrikce v této oblasti se dají očekávat stále. Nejdříve bude na řadě růst a rozvoj ekonomických oblastí. Zábava a zážitky ještě na svůj čas budou čekat. Tématem tohoto období by tedy mělo být to, co je s elementem Vody spojeno. Transport a doprava, vzdělávání a osobní rozvoj, péče, výživa, a tedy i zdravotnictví.

V symbolice staré Číny je symbol Tygra také symbolem úřední moci. V mahjongovém orákulu je karta Tygr symbolem pro staršího, dobře situovaného muže nebo úředníka či vojáka. Odtud můžeme tedy ještě odvodit, že si úřady budou chtít svou výkonnou moc podržet. Rozvolnění restrikcí tak nejspíš přijde pomalu.

Proměnlivá období

Rok jako takový nebude jednolitý, ale bude mít svoje proměnná období. Nejkritičtější období roku je spojeno s kolizním znamením, které je pro Tygra znamení Opice. To naznačuje, že srpen, který bude pod vládou Zemské Opice, se jeví opravdu kolizně. Mohl bych uvést paralelu s kolizním měsícem tohoto roku Buvola, kterým byl červenec ovládaný Kozou, kde západní Evropu postihly extrémní záplavy, které si vyžádaly desítky lidských životů. V této souvislosti pak také nejde nevzpomenout na neštěstí způsobené silným zemětřesením v Itálii 24. srpna 2016, kdy byla velmi silná kolize mezi Opicí a Tygrem. Obdobný metafyzický moment přijde v únoru a srpnu roku 2022. Co nám přinese toto kolizní období, bude otázkou hlubšího posouzení vlivů a aktuálních dat. Při posuzování jednotlivých měsíců roku Vodního Tygra se zdá problematický také listopad pod vládou Kovového Kance. Ten je sice s Tygrem spojen harmonickým poutem, ale v tomto případě nás znaky vedou k tomu, že ač to zpočátku vypadá slibně, konec bude neblahý. Pouto bude přetrháno a může dojit k násilnostem. Tygr si nejspíš na Kance brousí zuby.

Jako příznivá období tohoto roku vypadají měsíce červen a říjen spojené se znamením Koně a Psa, kteří jsou s Tygrem spojeni do tzv. nebeské trojky. Tito kamarádi se podporují a lze předpokládat, že tyto měsíce budou mít pozitivní energii. To, co zde čtete, je obecná rovina vztahů mezi znameními a tedy vliv na obecné, společenské rovině. V příštím článku bychom se více podívali na to, jak je budou mít v roce Tygra jednotlivá znamení čínské astrologie. K tomu používáme kombinovanou metodu, která rozebírá nápomocné Shen Sha a šest základních vztahů mezi znameními čínské astrologie.

Text: Jaroslav Vydržel

Zdroj: Časopis Rituals, cesta životem