Osobnostní typ: POŽITKÁŘ

08.04.2021

Enneagramy jsou vysoce dynamickým nástrojem poznání sebe sama, míst, kde byla bytost v rámci svého vývoje nějakým způsobem potlačena, ponížena či ohrožena a která jsou kvůli tomu dodnes deficitní. Tyto oblasti pak vytvářejí určité "brýle", kterými je pozorován vnější svět nikoli z pozice jistoty a síly, nýbrž slabosti. Poznání, pochopení a změna jsou procesy, kterými se tyto části uzdravují, přičemž ve vnějším světě, zcela logicky, odpadají potíže a problémy, které tyto slabiny zrcadlily. Dochází ke sjednocení a scelení.

V minulých dílech našeho seriálu o osobnostních typech, jsme se zabývali typem číslo 1 - perfekcionistou, typem číslo 2 - dárcem, typem číslo 3 - vykonavatelem, typem číslo 4 - romantikem, typem číslo 5 - pozorovatelem, typem číslo 6 - loajálním skeptikem. Dnes se zaměříme na typ číslo 7 - požitkáře.

Jsem sedmička

Představme si nitro člověka, které je zcela uneseno představou o tom, že se zrodil pouze proto, aby byly naplněny jeho nejskvělejší představy, aby byl upřednostněn ve frontách, získával permanentní výhody, znal se s těmi, kteří mu umožní vyniknout, dostal se bez problémů tam, kde jsou jeho fantazie realizovány. Co se rozhodně sedmičkám nedá upřít, je jejich šarm, charisma a bravurní schopnosti eskamotéra, který na základě triků rozvíjí iluzorní svět. Sedmička v sobě nese dar pozitivismu a optimismu. Temnota ji nezajímá, respektive pokud se na její skvoucí se život nedopatřením a na pouhou chvíli vrhne stín, rozhodně jej nepitvá, nezabývá se jím a vyvine obrovskou snahu, aby jej co nejrychleji vytěsnila, přetřela oslňující až oslepující fasádou a nalezla únik v podobě čehosi natolik atraktivního, že tomuto nápadu nelze odolat. Proč mýt nádobí, uklízet byt, prát, žehlit, učit se, když se může jít na pouť, svézt se na kolotoči a užít dostatek zábavy v ne-skutečném světě. Dětství sedmiček je málokdy poznamenáno dramatem. Spíše podporuje teorie sedmiček o výjimečnosti, vyvolenosti. Typickým projevem sedmičky je například éra zlaté mládeže. Schopnost neřešit problémy, i když jsou zcela markantní a pohlcují život jako takový, dokáže sedmička rozvinout útěky do vnitřního světa, který může být zcela podle její představy, ale také zcela odtržen od reality. Útěky se mohou realizovat i prostřednictvím alkoholu či drog.

Fascinace vším a ničím

Typický projev sedmičky je vsednout na koně a rozjet se do všech stran. Sedmička chce být u všeho, ovšem za předpokladu, že bude stát po celou dobu pouze ve světlé straně procesu. Jakmile se začíná stmívat, tedy je umožněno jít do hloubky, introspekce a pravdy o sobě samém, sedmička prchá k další atrakci, na které se na čas zabaví. Respektive nebude nucena se poutat k problémům, které je potřeba vyřešit. Co motivuje sedmičku, aby byla v důsledcích štvancem po povrchu, zábavách a mistrem úniků, kdykoli stane tváří v tvář realitě jako takové? Strach z bolesti, strach z pravdy o tom, že žádná výjimečnost neexistuje, že nabubřelé sebevědomí se neopírá o žádný konkrétní výsledek předchozích snah a získaných schopností. Mýdlová bublina, která se na chvíli leskla ve vzduchu a odrážela duhu slunečních paprsků, praskla a nezůstalo vůbec nic. Obava z tohoto odhalení nutí sedmičky, aby do svých životů vkládaly ještě více zábavy, zajímavostí, o kterých pak poutavě vyprávějí svým přátelům, vůči kterým se cítí nadřazeni tím, jak pozoruhodný, bezstinný život žijí. Vždyť to je zde na zemi velké umění.

Mistr velkých plánů a cílů

To, že je sedmička v plánování opravdovým mistrem, je nepochybné. Ovšem, pokud jsou cíle příliš vysoké, je nanejvýše pravděpodobné, že bude nutnost přiložit ruku k dílu. A zde je velkým kamenem úrazu nechuť sedmičky vyjít ze své kanceláře snů a iluzorních plánování do každodenní reality. Často tedy své plány přenechají druhým či se účastní za velkého překvapení ostatních pouze příjemných skutečností celého procesu, včetně odmítání zodpovědnosti. Pokud jsou k ní povoláváni, jako otcové původní myšlenky, zcela určitě se vytratí postranním vchodem, protože nejsou s to jít místy, které v důsledcích přinášejí rutinu, nudu a pocit obyčejnosti. Zejména pak obavu, kolik vzrušující možností, nových příležitostí a zajímavých prožitků mohou minout, pokud se zavřou v zaprášené kanceláři a budou svoji myšlenku den za dnem vytrvale, trpělivě a poctivě zhmotňovat.

Jak rozředit požitkáře?

Požitkář si potřebuje uvědomit svůj pokročilý narcismus a pokusit se vyjmout sám sebe ze středobodu této sluneční soustavy, která se točí pouze pro naplnění jeho skvostného bytí. Požitkář si potřebuje uvědomovat, že v určitém stupni vývojové zralosti se před problémy neprchá za zábavou, ale problémy se řeší. Problém či to, co je vnímáno jako problém, je v důsledcích vzácný prvek, díky kterému se bytost prohlubuje, zceluje, vyvíjí. Požitkář se potřebuje zbavit permanentní honby za štěstím, pocitu, že žije pouze, pokud je u něčeho výjimečného, zábavného, fascinujícího. Termín "podnikání z pláže" vznikl zcela jistě v mysli požitkáře. Sedmička potřebuje vyrovnat povrch s hloubkou, aktivitu a pasivitu, protože dlouhé prsty stínů nutí sedmičku k hyperaktivnímu vyhledávání povrchových podnětů. Požitkář si potřebuje uvědomovat, že mu nikdo nedal garanci toho, že s ním bude jeho okolí zacházet jako se vzácným princem, zvláště pokud onu vzácnost stále ještě neprojevil. Rozvinout kladné vlastnosti, které jsou jim vlastní. Podpora nových projektů, zrod nových myšlenek, napomáhání druhým v rozvoji vztahu k sobě samým apod. Vzhledem k tomu, že jsou profesionálními užívači života, jsou odborníky na jídlo, pití, cestování a pohodlí.

Text: Anna Jančíková

Zdroj: Časopis RITUALS cesta životem