Paton míru a lásky: Archanděl Chamuel

09.02.2024

Archanděl Chamuel, strážný anděl milenců a všech zamilovaných, je známý pod hezkou řádkou dalších variant svého jména, například jako Camael, Camiel, Camiul, Camniel, Cancel, Jahoel, Kemuel, Khamael, Kamael či Serafiel. Patří k sedmi původním archandělům, kteří chránili a nadále chrání a střeží svět před negativními entitami a nižšími energiemi. Archanděl Chamuel je kromě toho i strážcem třetího nebeského paprsku, světla lásky, něhy a sebelásky, které je stejně jemné, klidné a utišující jako on sám. Jelikož je andělem rovnováhy, harmonie, vášně a partnerství, můžeme se v závoji jeho energetických vibrací cítit jako v nesmírně milující náruči.

Archanděl na zelené a růžové vlně

Chamuel se nám obvykle zjevuje obklopen zelenou a růžovou září, tou samou, jakou mívá naše srdeční čakra, která je k tomuto archandělovi přirazena. V povznášejícím světle zeleného a růžového paprsku můžeme společně s archandělem Chamuelem tancovat a "surfovat" jako na oblých, měkkých vlnách nebo se vznášet jako v příjemně povznášejících vzdušných vírech.

Růžový paprsek světla, jenž je skrze Chamuela spojen s elementem vzduchu, symbolizuje nadpozemskou, vše zahrnující lásku. Růžové světlo andělských frekvencí, které kolem sebe zaznamenáme, jsou znamením, že archanděl Chamuel je blízko, léčí naše vztahy a pomáhá otevřít naše srdce ostatním lidem, lásce, soucitu a souznění. Skrze světlo růžového paprsku nás Chamuel učí, že láska je nejcennější a nejtvořivější energií, jaká ve vesmíru existuje.

Čakra srdce reprezentuje vyšší úroveň energie, je portálem k říši andělů a skutečným sídlem ducha. Když ji archanděl Chamuel odemkne svou bezpodmínečnou láskou a svým růžovým paprskem, otevře nás zároveň nevídanému duchovnímu růstu. Součástí tohoto růstu je nový, dosud nepoznaný pocit vyrovnanosti, klidu a spokojenosti s našimi životy.

Působení archanděla Chamuela

Chamuelovými doménami jsou vzájemná důvěra, tolerance, péče, opravdová pozornost věnovaná druhým, vřelost, nadšení, radost, krása, fantazie, tvořivost a umění, sexualita a fyzické sblížení v absolutní lásce, věrnosti a oddanosti.

Povzbuzuje k rozvíjení zamilovanosti v lásku. Bojácným a bázlivým lidem dodává odvahu potřebnou k absolutnímu odevzdání se lásce.

Archanděl Chamuel prostě rád pomáhá při budování, rozvíjení a posilování vzájemné lásky, upevňování romantických spojení, přátelství a jiných vztahů.

Stojí po našem boku ve stresových situacích, při napětí, nebo dokonce zlobě v rodině i v jiných partnerstvích.

Dovede oživit a zvýšit jakýkoli druh plodnosti, a také napomoci k děťátku příštím rodičům, mezi nimiž vládne skutečná, hluboká a trvalá láska. Jako anděl, který usnadňuje reprodukci, je v jistém smyslu i patronem celého lidstva.

V případě, že toužíme kultivovat kreativitu a probouzet uměleckou inspiraci, rovněž však zvládat každodenní úkoly, zasahuje archanděl Chamuel rychle a velice obratně.

Odhaluje opravdový smysl života, vede nás tou nejschůdnější cestou k plné seberealizaci a účinně pomáhá při rozhodování o kariéře.

S porozuměním pro vše lidské uplatňuje archanděl Chamuel svou moc napravovat narušené vztahy, obnovovat je a přetvářet do nové, žádoucí podoby. Uklidňuje a znovu sbližuje rozhádané a znepřátelené strany, odstraňuje nedorozumění.

Pěstuje v nás vyšší city a schopnost nezištně milovat. Právě Chamuel je tím z archandělů, který plní nejskrytější přání srdce.

Nastoluje rovnováhu mezi přijímáním a dáváním. Zvyšuje empatii a schopnost vcítit se do potíží těch druhých, porozumět jim a zároveň odhalit jejich příčiny.

Podněcuje ženy různého věku, původu, rasy, postavení a vzdělání k návratu k prapůvodní, opravdové, velice intuitivní podstatě ženství. Je-li požádán, probouzí v nich jejich vnitřní bohyni. Je ochotným a mocným pomocníkem všech, kteří se jakýmkoli způsobem zabývají ženami, ženskými otázkami a ženskou problematikou.

Archanděl Chamuel nás nabádá k upřímnosti a autentičnosti. Připravuje nás nejenom na setkání s naším "pravým já", nýbrž i s naší duální duší.

Vysvobozuje nás z osamění a opuštěnosti, zbavuje negativních a blokujících emocí, strachu, hněvu, vzteku, nesnášenlivosti a nepřátelství. Eliminuje blokující a zatěžující pocity viny.

Mění nevrlost v laskavost, nelibost ve spokojenost, frustraci v životní štěstí.

Je-li žádoucí a nutné nastolit mír, je archanděl Chamuel výtečným smiřovatelem. S jeho přispěním je uzavírání smíru snadnější a rychlejší, všechny zainteresované strany jsou přístupnější a otevřenější k "mírovým jednáním".

Tlumí též projevy skryté i zjevnější agrese.

Mír je zajímavý koncept, který může být složitější, než se navenek zdá. Měli bychom si uvědomit, že když se lidé chovají špatně, expanzivně, zákeřně, bojovně vůči druhým, je to často odrazem jejich chování k sobě samým. A zrovna archanděl Chamuel byl vybrán, aby nás přivedl k rozpoznání těchto tendencí jak u nás samotných, tak u ostatních lidí. Když jsme schopni pochopit, proč je v našem nitru nebo vztazích neklid, hněv, útočnost, můžeme k nim přistupovat spíše se soucitem než soudem a protiútokem, který se pak vyvíjí v neustálý začarovaný kruh agrese.

Chamuel, životní změny a ztráty

Pro ty z nás, kterým je zatěžko vyrovnat se s nezbytností změn, je Chamuel vynikajícím rádcem a mentorem. Zvyšuje naši schopnost nejenom přijímat změny, ať již drobné nebo velké, ale také z nich vytěžit jen to nejlepší.

Chamuel při nás stojí v traumatizujících nebo zapeklitých či složitějších chvílích, k nimž patří třeba přestup na jinou školu, stěhování, náhlý zlom ve společenském postavení nebo finančním statusu, ztráta zaměstnání, krach firmy, rozchod nebo rozvod, odchod nebo úmrtí blízké osoby. Pomáhá překonat projevy puberty, krizi středního věku a mírnit potíže v menopauze.

Hledáme-li ztracené nebo zapomenuté věcí, stačí si na archanděla Chamuela vzpomenout, vyslovit nahlas jeho jméno a požádat o jejich nalezení. Může to znít zvláštně, ale vlastnit jakoukoli věc znamená mít k ní nějaký vztah, ať již pozitivní, neutrální nebo negativní. A jak bylo již řečeno, vztahy jsou Chamuelovou specifickou odborností.

Ze zdravotního hlediska dodává archanděl Chamuel životní energii našemu tělu i duši, zejména ve vyšším věku. Léčí dýchací orgány a srdce, mírní deprese a úzkost.

Meditace s archandělem Chamuelem:

Meditace je jedním z nejefektivnějších způsobů, jak se s andělskými bytostmi spojit, vnímat je, napojit se na jejich energii, požádat je o pomoc, oporu, zasvěcení do tajemství věcí mezi nebem a zemí, učit se od nich apod.

Nejvhodnější dobou pro hlubší meditaci, vzývání, navázaní kontaktu nebo provedení rituálu s Chamuelem je úterý, den v týdnu, který je mu vyhrazen.

Najděte si klidné místo, kde nebudete nikým a ničím rušeni. Zapalte růžovou nebo světlezelenou svíčku, provoňte prostor esenciálními oleji. Můžete zvolit damašskou růži, jasmín, geránium. Nechte potichu znít jemnou hudbu. Udělejte si pohodlí vsedě nebo vleže. Zavřete oči, zhluboka a pomalu dýchejte. Pozorujte svůj dech, uvědomte si, jak jste stále klidnější a uvolněnější.

Pak požádejte v duchu nebo nahlas archanděla Chamuela, aby k vám sestoupil, oblažil svou přítomností, případně vám v něčem pomohl.

Představujte si, jak vás zahaluje a obklopuje růžové světlo.

Měli byste se cítit stále lehčí a v absolutním bezpečí. Třpytivý paprsek světla něžně pronikne do vašeho srdce, které vzápětí začne zářit intenzivním růžovým jasem.

Protkne vás pocit, že všechna minulá zklamání, zranění, zrady a bolest blednou, rozpouštějí se v laskavé a milující energii archanděla Chamuela.

Vaše srdce se víc a víc otevírá andělské bezpodmínečné lásce, absorbuje léčivé vibrace lásky, až je zcela naplněno andělskou, nebeskou, bezpodmínečnou láskou.

Nakonec vstřebáte za pomoci archanděla Chamuela tolik láskyplné, něžné, milující energie, že část z ní můžete předat dalším lidem. Pociťujete lásku k sobě, svým bližním, všemu kolem, k celému světu.
Nechte působit růžové (u někoho se může objevit zelené) světlo tak dlouho, jak vám bude příjemné. Stav úplného ponoření do bezhraničné, odpouštějící, léčivé lásky si užívejte, dokud budete chtít.
Poté poděkujte archandělovi Chamuelovi, několikrát se zhluboka nadechněte a pomalu vydechněte. U posledního výdechu otevřete oči.

Požádání o pomoc se ztracenými předměty

"Milý archanděli Chamueli, prosím, pomoz mi při hledání (pojmenujte to, co jste ztratili). Vím, že nic ve vesmíru jenom tak nezmizí. Prosím, inspiruj mne, kde hledat. Děkuji za tvou pomoc!"

Prosba o pomoc s rozhodováním

"Drahý archanděli Chamueli, žádám tě, abys mi pomohl rozhodnout se, zda (uvést, v čem se nemůžete rozhodnout, kupříkladu přijmout nabídku na novou práci, přestěhovat se atd.). Pomoz mi zvolit to, co je pro mě nejlepší. Děkuji mnohokrát."

Žádost o pomoc při hledání spřízněné duše

"Milý archanděli Chamueli, veď a podporuj mne mi při hledání mé spřízněné duše. Prosím, pomoz nám oběma, abychom se setkali a okamžitě poznali, že patříme k sobě. Děkuji."

Možná si vzpomenete na okamžik, kdy jste se pohádali s milovanou či jinak blízkou osobou nebo někoho nespravedlivě odsuzovali. Konflikty jsou občas součástí našeho života. Každý z podobných momentů představuje důležitou příležitost k poznání sebe sama i světa kolem nás. K vyřešení těchto problémů nebo i k zlepšení zásadních vztahů vás inspiruje právě Chamuel. Pomáhá tříbit vnitřní mír, který je nevyhnutelný pro mír mezi vámi a ostatními. Poklidné vztahy s druhými totiž začínají klidným vztahem k sobě samému. Dovolte archandělovi Chamuelovi, aby se stal vaším průvodcem a tvůrcem vašich láskyplných a mírumilovných vztahů!

Text: Judita Peschlová