Proč ženy, které na sobě pracují, přitahují nedostupné muže?

14.02.2024

Dnes otevřeme téma, které trápí spoustu vědomých žen a tím je "Potkávám stále jen nedostupné muže". Pojďme si vysvětlit, jak je to možné a zda je to skutečně pravda.

Jsem žena, která se rozhodla se sebou něco dělat a za odměnu mám tohle?
Někdy je to tak. S přibývající snahou se někam vnitřně posouvat se žena stává magnetem přitahujícím muže, kteří nejsou z různých důvodů připraveni na vztah. Dokonce zde máme hned několik stále se opakujících modelů nedostupných mužů:

Muž, který nemůže zapomenout na tu, která ho odmítla před nějakou dobou. Muž, který vlastně neví, co chce, nebo muž, který stále nemá čas a tak dále. Potkat takového muže není nic šťastného, protože tito muži se neradi pouští pozornosti ženy, která je celá v očekávání, zda vztah bude nebo nebude. Ženy přemýšlí v tu chvíli samozřejmě úplně jinak a neumí si připustit, že většina těchto mužů moc dobře ví, že vztah nechtějí, ale jen chvilkově využívají pozornosti ženy. Někteří muži toto umí přivést k dokonalosti až tak, že žena je ochotná čekat úplně klidně nejen dlouhé měsíce, ale dokonce i roky.

Proč to tak je?

Ženy, které na sobě pracují, již dosáhly jisté úrovně uvědomění. Aby se člověk zlepšil, tak se musí umět podívat na sebe a své chyby. Když se díváme na své chyby, je také automatické, že člověku poklesne určitý druh sebevědomí. Je to právě to sebevědomí, které je potřebné při navázání partnerského vztahu.
Nikdo na světě neumí lépe vystopovat nejistou a pochybující ženu, než emocionálně nedostupný muž
Ženy, které na sobě pracují, o sobě mohou z určitého úhlu pohledu pochybovat. Je to odvrácená strana snahy stát se lepším člověkem. V okamžiku, kdy žena začne vidět kolik vnitřních problémů, o kterých doposud neměla ani tušení, má, začne se k nim podvědomě neustále obracet i v momentech, kdy na sobě zrovna nepracuje.

Mysl má ráda negativní věci, je na nich závislá. V okamžiku, kdy žena své mysli ukáže, že je ochotná se na své chyby dívat, tak se do nich mysl doslova zamiluje a už nedokáže pozornost odpoutat. Je to stejné jako se zamilovaným člověkem. Nic nedokáže odpoutat jeho pozornost od objektu zamilovanosti. Jednou se ale zamilovaná žena dříve či později odmiluje a pozornost pomalu opět začne vracet do normálního života. Zamilovaná mysl do negativních věcí uvnitř člověka, se však nevzdává nikdy, právě naopak. Stane se tím posedlejší a posedlejší. Vytvoří si na základě této zamilovanosti vztah ke všem negativním věcem uvnitř sebe. Pokud si vytvoří tento vztah, tak už jej nedokáže ani na vteřinu opustit. Bohužel je v tomto směru velmi věrná. Často začne tvořit negativní věci, které neexistují čistě proto, aby tento vztah nemohl být nikdy ukončen. Žena takto lapená, místo aby se jí prací na sobě sebevědomí vracelo, se cítí víc a víc nespokojenější a nejistější. Jako člověk se sice zlepšuje, ale jako lidská bytost je méně a méně sebevědomější. Tím se žena nevědomě stává dokonalou potravou všech emocionálně nedostupných mužů.

Zdravý muž si vybere raději ženu, která se sebou nic nedělá

Spokojená žena umí život přijímat takový jaký je. Muž neoceňuje to, že žena na sobě pracuje. Muž oceňuje zejména spokojenou a šťastnou ženu. Z určitého úhlu pohledu toto více splňuje žena, která na sobě nepracuje, ale má paradoxně větší schopnost žít v přítomnosti a prožívat bez pochybností život takový jaký je. Ženy si často myslí, že svou prací na sobě zvyšují svoji hodnotu, ale v mnoha případech je to právě naopak. Skutečná hodnota pro zdravého muže je ženská spokojenost a důvěra v sebe, bez hledání chyb na sobě. To ale rozhodně neznamená, že by žena na sobě pracovat neměla.

Jak na sobě zdravě pracovat?

Zdravý muž moc dobře ví, že žena, která na sobě hledá jen chyby, bude úplně stejně hledat chyby i na něm. Žena by měla spíše než na sobě hledat chyby, radostně zkoumat sama sebe, své možnosti a skrytý potenciál. Pokud žena na sobě pracuje tak, že tím zvyšuje svoji nejistotu a nedůvěru sama v sebe, zvyšuje svoji nespokojenost, tak to není práce na sobě. Práce na sobě má tedy spokojenost zvyšovat a ne snižovat.

I muž, který na sobě pracuje, může být nedostupný

Některé ženy, které na sobě pracují, potkají muže, který již na sobě také pracuje a jsou velmi překvapené, že se jim děje opět stejný příběh. Muž je také nedostupný a čekání se opakuje stále dál. Je třeba si tedy říci, že to, že na sobě muž pracuje, ještě neznamená, že je emocionálně dostupný a otevřený. I mezi muži, kteří na sobě pracují, jsou emocionálně nedostupní a nejistí muži, proto tedy ani muž který na sobě pracuje, není zárukou toho, že bude automaticky vztahu přístupný.

Sebevědomý a zdravý muž

Pojďme si tedy na závěr udělat malé shrnutí toho, jak se muž rozhoduje a pro jakou ženu se pravděpodobně rozhodne. Sebevědomý muž hledí v první řadě na schopnost ženy být spokojená. Na schopnost být otevřená a přijímat život takový jaký je. Pokud na sobě žena hledá neustále jen chyby, je pro zdravého muže nezajímavá. Nedostupný muž, hledá ženu nejistou. Ženu, která na sobě hledá chyby, protože ví, že takovou ženu snadno znejistí, snadno vtáhne do své hry, bude ji ovládat přes její nejistotu a sklony k sebeobviňování.

Rady a tipy

Co tedy dělat, aby práce na sobě nesla to správné ovoce?
- Méně číst univerzální věty a poučky, více žít. Poučka zůstává poučkou, do života často nepoužitelnou.

Univerzální rady snižují sebevědomí.
- Kolik věnuji času svým chybám, dvakrát tolik času musím věnovat svoji schopnosti generovat pocit spokojenosti a schopnosti žít život takový jaký je.

- Mnoho žen si myslí – "Až se vyléčím, tak začnu být spokojená." Je to však přesně naopak. Až začne být žena spokojená, tak teprve potom se vyléčí. Spokojenost nepřichází pouze léčením traumatu a sebepoznáním. 

Spokojenost je schopnost vyvinout tuto energii vlastní vůlí. To si ženy dost často pletou a čekají na to, že to jednou přijde samo. Poslední rada tedy je: Učme se generovat pocit spokojenosti. Základ je nečekat, že jednou spokojenost přijde sama.

Děkujeme za dobu, kdy poprvé na sobě můžeme pracovat a poznávat, kdo vlastně jsme.

Kultivujme svoje motivace, proč na sobě pracujeme. Dokud pracujeme na sobě, protože se bojíme budoucnosti a chceme docílit lepších výsledků, tak to vytváří paradoxně méně pozitivních výsledků v životě. Když na sobě žena pracuje nezištně, tak to zvyšuje její štěstí a spokojenost. V okamžiku, kdy začne žena být fyzicky, emočně a mentálně propojená se svojí spokojeností a dokáže ji generovat sama vlastní vůlí a dokáže v průběhu dne přestat myslet na své nedostatky, tak v ten moment často přichází pozitivní výsledky. A dokonce se potom velmi lehce zjeví muž. Emocionálně dostupný a otevřený. Stačí být jen trpělivá a pracovat na své spokojenosti.

Text: Simona Lawandovská, foto: Adobe Stock