Rok 2021 – rok sklizně plodů minulého úsilí

01.04.2021

Vládcem roku 2021 je Saturn - velký učitel, který nás vede k přijetí plné zodpovědnosti za vlastní život a učí nás dle motta "pomocnou ruku najdeš na konci své paže". Vede nás ke schopnosti stabilizovat svůj život, učí nás trpělivosti, zodpovědnosti, konfrontuje nás s vlastními strachy, bloky a komplexy - pro to, abychom se jich mohli zbavit. V tomto roce je velice důležité uvědomit si, co vše děláme tzv. ze zvyku, ze setrvačnosti nebo ze strachu či z nedostatku sebedůvěry. To vše nás blokuje a brání našemu rozvoji. 

Saturn bude od poloviny prosince 2020 po tři následující roky (do 7. 3. 2023) ve vzdušném znamení Vodnáře. Téma Saturnu ve Vodnáři je svoboda a její hranice, originalita, společenská odpovědnost či odstranění bariér mezi lidmi. Téma svobody je nyní velice důležité - základem je být vnitřně svobodnou bytostí, abychom mohli žít svobodný život bez omezení. Jak praví moudré hermetické pravidlo "co je uvnitř, je i venku". Snahy ze strany vnější autority (politici, nadřízení, veškeré vnější autority) nás budou nadále tlačit do různých omezení a příkazů, ale již to nebude tak intenzivní jako v roce 2020, i z důvodu, že od poloviny prosince je po jeden rok ve znamení Vodnáře i Jupiter, který předkládá nová, originální řešení situace, nabízí alternativní způsoby, přeje svobodě a originalitě. Samozřejmě je třeba akceptovat, že na planetě Zemi jsme všichni určitým způsobem propojeni, proto nelze prosazovat egocentrické a sobecké chování, ale také nelze akceptovat omezování našich práv a svobod.

Hlubokou transformací projdou i mezilidské, přátelské a partnerské vztahy - svoboda vyjádření a právo na vlastní názor se odrazí i v této oblasti, životaschopné budou ty vztahy, které ctí svobodný prostor druhého.

Beran

V roce 2021 pocítíte určitou úlevu, protože Saturn, který procházel poslední tři roky znamením Kozoroha, které je vůči vašemu znamení v napěťovém aspektu nazvaným kvadratura a vás "tlačil" do dořešení veškerých restů, se nyní přesouvá do vzdušného Vodnáře, který je vůči vám v podpůrném sextilu. Stejným způsobem vás podpoří i Jupiter. 6. 1. se po více než šesti měsících přesouvá vaše vládnoucí planeta Mars do Býka. Budete moci vydechnout a zvolnit tempo. Skrze znamení Berana prochází nadále Chiron - léčitel - a umožní vám léčení vnitřních zranění, traumat a strachů, pomůže posílit vaše sebevědomí a zharmonizovat partnerské a mezilidské vztahy. Pluto nadále pokračuje svou pouť skrze znamení Kozoroha a působí tak silným transformačním vlivem na vaše znamení. V tomto roce vás tedy nové příležitosti a rozvoj mohou potkat jak v oblasti soukromé, tak oblasti pracovní. Ze zdravotního hlediska ventilujte stres, uvolňujte se, hlídejte si krevní tlak, posilujte imunitní systém a co nejvíce pobývejte v přírodě.

Býk

V roce 2021 se skrze vaše znamení nadále pohybuje revolucionář a osvoboditel Uran a do 18. 7. i Lilit. Již od minulého roku víte, že nelze pokračovat ve starých a nefunkčních kolejích. Neobávejte se opustit a pustit vše, co vás omezuje, hledejte nové způsoby myšlení a uvažování - přinesou vám tak spoustu nových příležitosti a svobodu. Lilit vynese z vašeho nevědomí veškeré strachy a traumata týkající se vztahu k vašemu tělu, zdraví, sexualitě, financím, majetku a bydlení. Můžete změnit svou životosprávu a začnete cvičit a hýbat se. Co se týče financí, můžete odkrýt kořeny svých obav ze ztráty a z nedostatku a tento strach vyměnit za nové nápady, skrze které k vám bude proudit hojnost. Udělejte si pořádek ve svých financích, v tomto roce si raději neberte žádné půjčky. Saturn prochází znamením Vodnáře, který je vůči vašemu znamení v dynamickém a napěťovém aspektu nazvaném kvadratura, ale nemusíte se ho obávat, pokud bude vaše jednání zodpovědné. Co se týká zdraví, uvolňujte především své svaly a psychiku. Pracovně by se vám mělo v tomto roce dařit. Máte podporu od Pluta procházejícího znamením Kozoroha, který vám pomáhá přetransformovat vše, co je potřeba.

Blíženci

V roce 2021 získáte krásnou podporu od Saturnu i Jupitera ze znamení Vodnáře, který je vůči vašemu znamení v harmonickém a podpůrném trigonu a přináší vám tedy jakýsi "restart". Objevíte nový potenciál a možnosti zejména v oblasti profese a také v duševním a duchovním vývoji. Budete sklízet plody svého úsilí z let minulých a zjistíte, zda nastoupená cesta je ta pravá. Pokud zjistíte, že již není, budete moci nastoupit cestu novou. Vaše vztahy projdou velkou revizí - ukončíte nefunkční vazby a budete moci navázat nové vztahy, případně své vztahy zharmonizujete. 18. 7. vstupuje do vašeho znamení Lilit a setrvá v něm do dubna 2022. Vynese z vašeho podvědomí veškeré bloky či zranění týkající se vlastního intelektu a způsobu komunikace - tuto oblast nyní můžete léčit. K léčení vašeho života vám pomáhá i Chiron procházející znamením Berana, který je vůči vašemu znamení v harmonickém sextilu. Neptun nadále prochází znamením Ryb a vytváří tak na vás tlak, abyste objevili veškeré své iluze a sebeklamy a zbavili se jich. Opět vám pomůže nějaká tvůrčí aktivita.

Rak

V roce 2021 pocítíte určitou úlevu, protože Saturn, který procházel poslední tři roky znamením Kozoroha, které je vůči vašemu znamení v napěťovém aspektu nazvaným opozice, vás "tlačil" do dořešení veškerých restů, znamení Kozoroha již opustil. Aktuálně vás podporuje Uran ze znamení Býka harmonickým sextilem v osvobozování se od všeho, co je pro vás omezující. Pluto ještě stále procházím vaším opozičním znamením Kozoroha a poměrně důrazně vás "ponouká" k hluboké transformaci sebe sama i svého života. K léčení vnitřních zranění a bloků a k nutnosti dovést do harmonie a rovnováhy své vztahy se přidává Chiron ze znamení Berana, který je s vaším znamením v dynamické a napěťové kvadratuře. Neptun ze znamení Ryb harmonickým trigonem podporuje váš duchovní a duševní růst a otevírá vaši intuici a vyzývá vás k laskavému a soucitnému jednání. V oblasti vztahů vás letos mohou čekat určité turbulence, pokud nemá váš vztah pevný a láskyplný základ. Pracovně budou přicházet nové příležitosti, finančně byste na tom měli být dobře. Důležitá je duševní hygiena a péče o psychickou harmonii.

Lev

Nastává tříleté období, ve kterém si budete svůj život "dávat do pořádku" - o to se postará Saturn, který se aktuálně nachází ve vašem opozičním znamení Vodnáře. Vše, co je neuzavřené, je třeba postupně uzavřít a dokončit, vnést systém a řád do každodenních dnů. Vytrvalá, zodpovědná a houževnatá práce bude náležitě odměněna. Důležité je řádně se ukotvit v pozemské realitě. Uran, který prochází znamením Býka, se nachází v dynamické a napěťové kvadratuře s vaším znamením a poukazuje na to, že je ten správný čas vykročit ze zaběhaných kolejí, zatočit se stereotypy a nebát se přijmout nové výzvy. Pokud jste single či setrváváte v nefunkčním vztahu, pocítíte touhu po hluboké lásce a vyjdete jí vstříc. Důležitá pro vás bude seberealizace v profesní oblasti. V oblasti zdraví je velice důležitá psychická pohoda a zdravá životospráva.

Panna

Rok 2021 vás může přivézt k hlubšímu poznání sebe sama. Proto se více věnujte sebereflexi a dopřejte si čas pro sebe sama. Ve své přirozenosti jste silně perfekcionističtí, ale nyní byste si měli uvědomit, že život není jen o perfektním výkonu, ale také o prožívání příjemných chvil a okamžiků. Občas je také dobré nechat věcem volný průběh. Uran ze znamení Býka vás podporuje harmonickým aspektem nazvaným trigon a ukazuje vám, že je možné dělat věci i jinak než dosud, že je možné žít, myslet a cítit i jiným způsobem, než jak jste zvyklí. Přinese vám spoustu nových příležitostí jak v soukromé oblasti, tak v oblasti profesní. Pluto ze znamení Kozoroha vás také harmonicky podporuje v postupné hluboké transformaci sebe sama a vašeho života. Neptun stále prochází opozičním znamením Ryb a již několik let vám nabízí možnost duchovního vývoje a také rozpoznání vlastních iluzí a sebeklamů - pro to, abyste se od nich mohli odpoutat. V oblasti zdraví je i u vás velice důležitá psychická pohoda a zdravá výživa.

Váhy

V roce 2021 pocítíte určitou úlevu, protože Saturn, který procházel poslední tři roky znamením Kozoroha, které je vůči vašemu znamení v napěťovém aspektu nazvaným kvadratura, vás "tlačil" do dořešení veškerých restů, znamení Kozoroha již opustil a přešel do znamení Vodnáře a nyní dostáváte krásnou podporu jak od něho, tak i od Jupiteru. Tyto planety vám přináší tedy jakýsi "restart". Objevíte nový potenciál a možnosti zejména v oblasti profese. Budete více pozornosti věnovat sami sobě, můžete se zbavit svých zlozvyků, budete se věnovat zlepšování svého života ve všech směrech. Vaše duše se bude sytit kulturou a krásou, můžete zapracovat i na zkrášlení svého zevnějšku. Vztahy budete dávat do rovnováhy. Chiron procházející vaším opozičním znamením - znamením Berana - vám pomůže léčit vnitřní traumata či bloky a podpoří vás také v budování rovnováhy.

Štír

V roce 2021 se skrze vaše opoziční znamení Býka nadále pohybuje revolucionář a osvoboditel Uran. Do 18. 7. působí na vaše znamení z opozičního Býka i Lilit. Již od minulého roku víte, že nelze pokračovat ve starých a nefunkčních kolejích. Neobávejte se opustit a pustit vše, co vás omezuje, opustit staré stereotypy a zlozvyky, hledejte nové způsoby myšlení a uvažování. Tyto nové "mentální programy" vám přinesou spousty nových příležitosti a svobodu. Lilit vynese z vašeho nevědomí veškeré strachy a traumata týkající se vztahu k vašemu tělu, zdraví, sexualitě, financím, majetku a bydlení. Udělejte si pořádek ve svých financích, v tomto roce si raději neberte žádné půjčky. Skrze vaše znamení nadále prochází Prozerpina a nekompromisně ukazuje vše, co ve vašem životě není v souladu s vyššími vesmírnými zákony, a umožňuje vám tak do vašeho života vnést řád a rovnováhu. Pluto nadále pokračuje svou pouť skrze znamení Kozoroha a harmonicky vás podporuje v hluboké a zdravé transformaci sebe sama, podporuje vaši činnost, zesiluje vaši vůli, vytrvalost a odolnost.

Střelec

Nastává pro vás tříleté období, ve kterém si budete "dávat do pořádku" svůj život - o to se postará Saturn, který se aktuálně nachází v znamení Vodnáře, z něhož vás podporuje harmonickým a příjemným aspektem trigonem. Vše, co je neuzavřené, je třeba postupně uzavřít a dokončit, vnést systém a řád do každodenních dnů. Vytrvalá, zodpovědná a houževnatá práce bude náležitě odměněna. Důležité je řádně se ukotvit v pozemské realitě. Váš vládce - Jupiter - v tomto roce taktéž prochází Vodnářem a přináší vám tak nové příležitosti, nápady, jak zlepšit a renovovat svůj život, může přinášet výrazný profesní posun. Chiron vás taktéž podporuje z ohnivého Berana a nabízí možnost vyléčit si vnitřní traumata a zranění a uvést do rovnováhy vaše vztahy. Neptun nadále prochází znamením Ryb, které se vůči vám nachází v dynamické kvadratuře, a vytváří tak na vás tlak, abyste objevili veškeré své iluze a sebeklamy a zbavili se jich. Opět vám pomůže nějaká tvůrčí aktivita, pomohou také meditace či praktikování aktivní imaginace.

Kozoroh

V roce 2021 pocítíte určitou úlevu, protože Saturn, vaše vládnoucí planeta, která procházela poslední tři roky přímo skrze vaše znamení, vás nutila do dořešení veškerých restů, znamení Kozoroha již opustila. Budete stavět a stabilizovat svůj život na nových základech. Skrze vaše znamení nadále prochází Pluto, který napomáhá postupné hluboké transformaci sebe sama a vašeho života a odstraňuje z něho vše, co již není funkční a podpůrné. Prozerpina ze znamení Štíra vám pomáhá vnést do vašeho života řád a Neptun ze znamení Ryb podporuje váš duchovní vývoj, vede vás k uvědomování si vlastních duchovních a především emocionálních potřeb. Uran ze znamení Býka vám pomáhá na váš život pohlédnout novýma očima, přináší vám nové podněty a příležitosti, posiluje odvahu ke změnám a vede vás do svobodného a autentického bytí a žití. Od 18. 7. 2021 do 14. 2. 2022 skrze vaše znamení bude procházet Selena a bude vás podporovat a ochraňovat zejména v oblasti profese, kariéry a společenského uplatnění.

Vodnář

V roce 2021 získáte krásnou podporu od Saturnu i Jupitera, kteří procházejí přímo skrze vaše znamení a přinášejí vám možnost "restartu". Objevíte nový potenciál a možnosti zejména v oblasti profese a také v duševním a duchovním vývoji. Budete sklízet plody svého úsilí z let minulých a zjistíte, zda nastoupená cesta je ta pravá. Vaše vztahy projdou velkou revizí - ukončíte nefunkční vazby a budete moci navázat nové vztahy, případně svůj vztah zharmonizujete. Budete dávat svůj život do pořádku a stavět ho a stabilizovat na nových základech. Uran, vaše vládnoucí planeta, prochází znamením Býka, který je vůči Vodnáři v dynamickém a napěťovém aspektu nazvaným kvadratura a "tlačí" vás k opuštění vlastní komfortní zóny, k opuštění starých kolejí, zvyků a návyků a přináší nové, originální a nečekané možnosti. Prozerpina procházející znamením Štíra, který je vůči vašemu znamení také v dynamické kvadratuře, vám nekompromisně ukazuje vše, co ve vašem životě není v souladu s vyššími vesmírnými zákony, a umožňuje vám tak do vašeho života vnést řád a rovnováhu.

Ryby

V roce 2021 stále prochází vaše vládnoucí planeta Neptun skrze vaše znamení a umožňuje vám tak rozvoj na duševní i duchovní rovině, zesiluje intuitivní vnímání, soucit, fantazii. Přináší možnost objevit to, po čem vaše duše touží, a plnit si své sny. Na druhou stranu přichází konfrontace s případnými iluzemi a sebeklamy, přichází určité "vystřízlivění" z různých poblouznění. V tomto roce si věnujte co nejvíce prostoru, objevujte své tvůrčí talenty, budujte si zázemí, bezpečný přístav. Odstraňte ze svého života škodlivé závislosti a zlozvyky. Podporuje vás Uran ze znamení Býka, který umožňuje opustit staré koleje a přinést do života svěží vítr nových změn. Pluto ze znamení Kozoroha nadále napomáhá hluboké transformaci a "uzdravování" na všech rovinách života, Prozerpina ze znamení Štíra vám pomáhá vnést do vašeho života řád. Mezi 14. 5. až 28. 7. bude procházet skrze Ryby Jupiter (je to nácvik na rok 2022, kdy bude Jupiter v Rybách) a přinese vám hezké prožitky a příležitosti.

Text: Věra Šourková

Zdroj: Časopis RITUALS cesta životem