Skryté stránky Kozoroha

07.01.2023

Slunce prochází znamením Kozoroha až do 20.1. , v Kozorohu je stále Pluto a celý měsíc i Merkur - pojďme se podívat hlouběji na Archetyp tohoto znamení.

Kozoroh, proslavený svou důstojností, opatrností a pílí, je patrně nejsvětštější znamení celého zvěrokruhu. Jako zemské znamení se Kozoroh stará o materiální svět, vzhledem k tomu, že mu vládne Saturn, se zabývá realitou a procesem stárnutí. Kombinace těchto vlastností utváří osobnosti odhodlané zajistit si ve stáří hmotné jistoty- pouhá myšlenka na to, že jsou na někom finančně závislí, se jim z duše příčí. Tradičně se má za to, že zatímco v mládí působí Kozoroh mnohem starší než jeho vrstevníci, s postupujícím věkem rozkvétá, zdokonaluje se a dokonce se cítí a vypadá mladší a je spokojenější než v mládí.

Kozoroh je trpělivý a rád se učí. Toto soustředěné znamení je rovněž velmi obratné při organizaci a plánování. Díky silně vyvinutému smyslu pro řád připadá managment a řízení obecně tomuto efektivnímu, organizovanému a disciplinovanému znamení snadné. Ať už zastává manažerskou pozici, či nikoliv, typický Kozoroh se velmi hodí pro místa, z nichž může mít věci pod kontrolou. Sebekontrola, stejně jako schopnost ovládat hmotu, lidi a situace, pro něj nepředstavuje problém, ačkoliv planety v tomto znamení obvykle nepůsobí nijak specificky dominantně či velitelsky. Pro Kozoroha je dalším klíčovým tématem respekt. Typický Kozoroh dokáže respektovat ty, o nichž si myslí, že si respekt zaslouží, a neudělá nic, co by bylo pod jeho značně vyvinutý smysl pro důstojnost. Kozorohovo chování bývá přiměřené (snad i trochu toporné a staromódní), a vzbuzuje proto respekt. Ať už Kozoroh vykonává jakékoliv povolání, provádí je velmi profesionálně - tyto informace jsou o znamení Kozoroha poměrně známé.

Avšak navzdory zdánlivé konzervativnosti tohoto znamení se lidé s větším počtem planet v Kozorohu často zajímají o okultní a duchovní záležitosti. Je tomu tak v prvé řadě proto, že Kozoroh se zabývá pravidly a zákony, kterými se řídí svět, v němž žijeme - okultní záležitosti bytostně souvisí se zákony vesmíru. Pokud se Kozoroh odváží překročit materiální hranice světa ,objeví zákony, které stojí nad našimi světskými zákony a již nikdy nebude trvat na tom, aby případně nějaký pozemský zákon, který jde proti vesmírným a duchovním zákonům dodržoval a respektoval - tento proces je důležitou součástí tranzitu Pluto znamením Kozoroha (od roku 2008 do počátku roku 2024) - transformace zákonů , pravidel a systému, který je slepě materialistický a který nedodržuje (případně jim odporuje) vyšší duchovní zákony. Kozoroh by se již neměl stavět do role "obětní kozy" společnosti, tím, kdo na svých bedrech nese tíhu společnosti a vytváří její bohatství, které však nesdílí rovným dílem, případně se stává závislým na státu. Tuto roli bychom my všichni nyní měli opustit.

Původním symbolem tohoto znamení je mýtická mořská koza, stvoření s kozí hlavou a rybím ocasem. Jak kozí hlavu, tak rybí ocas je možné vystopovat v Kozorohově znaku. Takzvaná "jižní brána" Slunce (zimní slunovrat- bod, kdy se Slunce v poledním vrcholu ocitá nejdále od jihu) byla považována za místo, kudy procházeli mrtví a rybí ocas by mohl naznačovat smrt (po níž následuje znovuzrození). Kozí hlava také symbolizuje materiální, fyzický, pozemský jasně vymezený svět, a rybí ocas symbolizuje svět "bez hranic" svět emocí , imaginace a nevědomí. Když se racionální a logický Kozoroh naučí vnímat a otevírat své srdce, přijímat svět emocí, bude se cítit celistvý, spokojený a vyrovnaný. Kozoroh se nachází v opozici na citové a vodní znamení Raka, které svou měkkostí, jemností a zaobleností vyrovnává přirozeným způsobem ostré hrany, strohost a nepružnosti Kozoroha. Přesto, že navenek může vypadat stroze a rezervovaně, je Kozoroh citlivý vůči svým nejbližším a umí se přizpůsobit nárokům svých partnerů. Přísný a náročný otec (Kozoroh) je ve svém působení mírněn odpouštějící a pečující matkou (Rak). I Když Kozoroh často působí , že vydrží úplně všechno, potřebuje i on konejšivou "mateřskou náruč". Čím je Kozoroh starší, (pokud neustrne v pozici "starce"- Saturna, ale dá prostor i vnitřnímu dítěti - Rak) tím by pro něho mělo být snazší propojit hmotný a duchovní svět - a tím dojít k vnitřnímu naplnění.

Pakliže chceme dojít do rovnováhy a harmonie je třeba propojit potřeby obou opozičních znamení. Kozoroha uspokojíme prací, věnováním se tomu, co vnímáme jako "úkol" svého života, budováním sebedůvěry a sebejistoty, schopností ovládat sebe sama. Raka uspokojíme tím, že budeme věnovat pozornost i své duši a emocím, že budeme prohlubovat své vztahy, že budeme tvořit, že se budeme hodně objímat a dávat si najevo náklonnost a lásku. Kozoroh potřebuje umět pracovat a Rak potřebuje umět odpočívat. Kozoroh jde "ven" do světa, Rak jde "dovnitř" do sebe sama. Kozoroh symbolizuje dospělost, Rak symbolizuje dětství - věnujme pozornost i svému "vnitřnímu dítěti", hýčkejme ho. Občas si prostě hrajme .Osobnost která má vyléčené své dětství a sví vnitřní dítě je schopna vyzrát v úspěšnou, zodpovědnou, morální, sebejistou a zralou bytost.

Archetypálně se ke znamení Kozoroha přisuzuje Pan -bůh přírody, a také sexuality. Učí nás radovat se ze svého těla a z jeho smyslů, - uvědomit si že naše tělo může rozkoš jak dávat tak přijímat. Když naše tělo bude mít dostatek rozkoše bude uvolněné a spokojené. A tudíž i silné a zdravé. V současné době se na nás ze všech médií hrne obrovské kvantum, často velice protichůdných informací - jsme přímo zahlceni informacemi jež mnohokráte vedou k zmatení a nikoliv ku zmoudření. Většina z nás žije pouze "ve své hlavě" a je odstřižena od svého těla a emocí. Tím, že začneme věnovat větší pozornost svému fyzickému tělu (skrze pohyb, tanec, sport, jógu, chůzi atd.) tak se snadněji a lépe naladíme na to, co vnímáme a cítíme. Když se naučíme vnímat co našemu tělu dělá dobře, budeme ho lépe živit (ne dle různých pouček a návodů, ale dle toho, co skutečně našemu konkrétnímu tělu dělá dobře). Dobře vyživené a uspokojené tělo rovná se zdravé tělo.

Astrolog Věra Šourková